قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

 

ماده 3- وزارتخانه ها و سازمان هایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط، استانداردها یا اخذ گواهی آنها، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد، موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، همچنین نام موسسات و سازمان های کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور را با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر، به اطلاع واردکنندگان صادرکنندگان و سازمان های اجرایی ذی ربط برسانند.

تبصره _ وزارتخانه ها و سازمان های مذکور موظف هستند زمان بندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور تهیه و اعلام کنند.

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 6 | آفکو

ماده 6_ در مواردی که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شودو همچنین درمورد سایر استانداردها و ضوابط موجود ماده 3 این آیین نامه، واردکنندگان موظف هستند استاندارد ها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده، همچنین در اورق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثببت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.

ماده 7 – مقررات و دستورالعمل های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا همچنین مقررات و دستورالعمل های شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، شورای عالی بیمه شرایط صدور گواهی های موضوع ماده 6 فوق که در چهارچوب وظایف و اختیارات وزارتخانه ها و سازمان های متولی امر، صادر و عینا ظرف سه روز از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود جزء ضوابط ورود و صدور کالا می باشد، که رعایت آنها در مورد کلیه کالاهای قابل ورود یا قابل صدور الزامی است.

 

منبع سایت سازمان توسعه تجارت ایران

ماده 21 – هیات وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 7 | آفکو

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا