حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

ابعاد پالت های مورد استفاده در شرکت های کشتیرانی

حمل و نقل بین المللی

ابعاد پالت های مورد استفاده در شرکت های کشتیرانی

Timber Block Pallet North American Standard (48 x 40 inches)   – 1219 x 1016 x 141 mm –  USA, Italy, New Zealand

    Wooden Pallet  –  1200 x 1000 x 162 mm –  Most European countries, Latin America, United Kingdom, India, New Zealand

    Wooden & Metal Pallet  –  800 x 600 x 163 mm –  Most European countries, United Kingdom, South Africa

ابعاد پالت های مورد استفاده در شرکت های کشتیرانی 6 | آفکو

    Wooden Pallet – 3 Runner  –  1200 x 1200 x 154 mm –  India, China

    Wooden Pallet – New Zealand standard  –  1200 x 1000 x 140 mm –  New Zealand

    Perimeter Wooden Pallet   –  1200 x 1000 x 154 mm –  India, China

    Timber Half Pallet  –  1220 x 508 x 128 mm –  Canada

    Bearer Pallet  –  1200 x 1200 x 150 mm –  Namibia, South Africa

    Bearer Pallet  –  1500 x 1200 x 176 mm –  Namibia, South Africa

ابعاد پالت های مورد استفاده در شرکت های کشتیرانی 7 | آفکو

    Wooden Pallet  –  1200 x 800 x 144 mm –  Most European countries, United Kingdom, South Africa, India

    Wooden Pallet – Australian Standard   –  1165 x 1165 x 150 mm –  Australia, New Zealand

    Pallet Mercosur   –  1200 x 1000 x 145 mm –  USA, Argentina

    Wooden Pallet  –  1000 x 600 x 162 mm –  France

    Plastic Dolly  –  600 x 400 x 173 mm –  Austria, Switzerland

    Plastic Pallet – New Zealand standard  –  1219 x 1016 x 144 mm –  New Zealand

    Plastic Display Pallet  –  600 x 400 x 145 mm –  Most European countries

    Plastic Display Pallet  –  1200 x 800 x 160 mm –  Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom

    Plastic Pallet  –  1200 x 1000 x 160 mm –  Belgium, France, Germany, Ireland, Netherlands, Spain, United Kingdom

    Plastic Pallet  –  1200 x 800 x 160 mm –  Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom

    Blue Shield Plastic Pallet  –  1200 x 1000 x 150 mm –  China, Thailand, South Africa

    Plastic Pallet – 3 Runner  –  1200 x 1000 x 150 mm –  China

    Plastic Pallet  –  1165 x 1165 x 150 mm –  Australia

    Automotive Pallet – US Standard   – 1166 x 1242 x 152 mm –  USA, Canada, Mexico

    Automotive Half Pallet  –  100 x 600 x 144 mm –  Most European Countries, Brazil, Argentina

    Automotive Pallet  –  1200 x 1000 x 144 mm –  Most European Countries, Brazil, Argentina

منبع: پرتال حمل و نقل

ابعاد پالت های مورد استفاده در شرکت های کشتیرانی

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا