حمل و نقل بین المللیصادرات و واردات
موضوعات داغ

اسناد بازرگانی

بازرگانی و تجارت

11 / 100

اسناد بازرگانی

 

Commercial Documents

در تجارت بین المللی برای آن که طرفین قرارداد (عمدتا خریدار) از مشخصات کامل کالای مورد مبادله و نحوه حمل، بسته بندی و شرایط پرداخت، قیمت و… آن اطلاع کافی داشته باشند، اسنادی را مورد استفاده قرار می دهند تا مبین این موارد بوده و حتی المقدور ابهامی از نظر توافق های به عمل آمده وجود نداشته باشد، این قبیل اسناد را اسناد بازرگانی می نامند.

اسناد بازرگانی 6 | آفکو

اسناد بازرگانی به عنوان اولین اسناد در تجارت بین المللی مطرح هستند و قبل از خرید و فروش و حمل کالا مبادله می شوند.

 1. سیاهه تجاری

Commercial Invoice

سیاهه تجاری یا سیاهه خرید (فاکتور) از جمله اسنادی است که فروشنده به نام خریدار صادر می نماید و حاوی اطلاعاتی در خصوص کالا یا کالاهای فروخته شده می باشد.

فروشنده (صادر کننده) سیاهه تجاری را غالبا به نام خریدار (وارد کننده) صادر می کند اما گاه ممکن استاین سیاهه به نام نماینده بازرگانی خریدار یا واردکننده نیز باشد. فروشندگان یا صادرگنندگان فرم هایی خاص خود برای صدور سیاهه تجاری در اختیار دارند، اما نکات مندرج در آن ها تقریبا مشابه است.

در بازرگانی بین المللی سیاهه تجاری عموما حاوی اطلاعات ذیل می باشد:

 • نام و نشانی خریدار و فروشنده، تاریخ و شماره سفارش خریدار (پیش فاکتور)
 • مشخصات کامل کالا
 • شرایط پرداخت قیمت کالا
 • شماره و علائم دقیق بسته ها یا محموله ها
 • وزن (خالص و ناخالص) بسته ها یا کمیت محموله ها
 • و …

علاوه بر اطلاعات فوق الذکر، به هنگام صدور سیاهه تجاری باید نکات زیر نیز رعایت گردد:

اسناد بازرگانی 7 | آفکو
 • در ترتیبات پرداخت قیمت بر اساس اعتبار اسنادی،طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، سیاه تجاری باید به نام متقاضی اعتبار تنظیم شود و مشخصات کالا در سیاهه با مشخصات کالای مذبور در اعتبار اسنادی دقیقا انطباق داشته باشد.
 • مبلغ مذکور در سیاهه نباید از رقم اعتبار گشایش یافته به نفع فروشنده تجاوز کند، چراکه در این صورت بانک از قبول آن امتناع خواهد ورزید.
 • قیمت اعلام شده در سیاهه تجاری باید با مبناهای مورد توافق در قرارداد فروش انطباق داشته باشد.

 

 1. سیاهه گواهی شده

Certified Invoice

سیاهه تجاری است که در آن فروشنده مشخصات کالاها ( خصوصیات فنی، ارزش، مقدار و…) خریدار، شماره سفارش و سایر اطلاعات طبق پیش فاکتور و عمدتا L/C مربوط را منعکس می نماید. معمولا از فروشندگان و صادرکنندگان چنین سیاهه ای، درخواست می شود سیاهه مذبور را به تایید اتاق بازرگانی محل یا مقام رسمی بازرگانی محل نیز برساند.

اطلاعات مندرج در یک سیاهه گواهی شده عبارت اند از:

 • عنوان سیاهه
 • نام بانک
 • شماره سیاهه
 • شماره سفارش مشتری
 • کشور سازنده کالا
 • کشور مقصد نهایی
 • نوع وسیله حمل
 • نام بندر تخلیه
 • شرایط پرداخت
 • علامت و شماره کالا
 • شرح کالا
 • مقدار
 • قیمت فروش
 • مهر و امضا اتاق بازرگانی
 • و…
3- سیاهه تایید شده

Legalised Invoice

در مواقعی که خریدار یا مقامات کشور خریدار درخواست می نمایند که سیاهه کنسولی ارائه شود، سیاهه تجاری توسط سفارت یا کنسولگری کشور محل اقامت خریدار در کشور فروشنده کالا تسجیل می شود، که البته بدون توجه به مندرجات متن و صرفا مهر و امضا اتاق بازرگانی تایید می شود. در این حالت سیاهه امضا شده توسط فروشنده پس از گواهی توسط اتاق بازرگانی محل، توسط سفارت نیز گواهی می گردد. این قبیل سیاهه را Invoice Visaed نیز می نامند. بعضی از کشورهای خاورمیانه چنین سیاهه هایی را مطالبه می نمایند.

اطلاعاتی که در سیاهه تایید شده درج می شود عبارت اند از:

 • عنوان سیاهه
 • نام امضا کننده
 • محل و زمان صدور
 • محل امضا
 • و…

در ذیل سیاهه تایید شده معمولا چنین عبارتی درج می شود:

( در اینجا گواهی می شود که این سیاهه، قیمت واقعی کالای مشروح را نشان می دهد و هیچ سیاهه دیگری صادر نشده یا نخواهد شد و تمام مشخصات صحیح و درست می باشد)

 

4- سیاهه کنسولی

Cunsular Invoice

سندی است که در آن قیمت کالای وارداتی به تایید نماینده کنسولی کشور وارد کننده می رسد. کشورهایی که ارائه سیاهه کنسولی را لازم میدانند فرم خاص خود تهیه نموده اند. صادر کننده می تواند با مراجعه به کنسولگری کشور وارد کننده (در کشور صادر کننده) این فرم را دریافت دارد و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده، آن را جهت تایید به مقامات کنسولگری تسلیم و هزینه ای از این بابت پرداخت کند.

سیاهه گواهی شده توسط کنسولگری کشور وارد کننده ضمن تایید مبلغ مذکور در این سیاهه به عنوان قیمت واقعی کالای وارداتی، باید حاوی اطلاعاتی در مورد فرستنده، گیرنده و مشخصات کمی و کیفی کالای مذبور باشد، گاه از اتاق بازرگانی کشور صادرکننده نیز تقاضا می گردد مبدا کالا به نحو اظهار شده در سیاهه کنسولی را تایید کند.

با مشخص شدن قیمت واقعی کالای وارداتی در گواهی کنسولی، اولا کشور واردکننده اطمینان خاصل می نماید که دامپینگی صورت نگرفته یا واردکننده قصد ندارد از ورود کالا برای خارج کردن پول از کشور سوئ استفاده کند. ثانیا مقامات گمرکی کشور واردکننده حقوق و عوارض متعلق به این کالای وارداتی را آسانتر تعیین خواهند کرد، خصوصا اگر حقوق و عوارض گمرکی بر اساس ارزش کالا (Advalorem) محاسبه گردد. ذکر مشخصات کمی و کیفی کالا در این سند نشان میدهد که ورود کالای موضوع گواهی به کشور واردکننده ممنوع نبوده و اینکه صادرکننده کالا را مطابق شرایط مندرج در قرارداد فروش عرضه داشته است.

شرایط سیاهه کنسولی به شرح زیر است:

الف: فرم سیاه کنسولی باید در کاغذ مارک دار و ممهور به مهر و امضا سفارتخانه یا کنسولگری کشور خربدار در کشور فروشنده باشد.

ب: اگر در اعتبار 2 نسخه سیاهه کنسولی درخواست شده باشد هر دو نسخه باید در فرم مارکدار کنسولی ممهور به مهر و امضا سفارتخانه کنسولگری کشور خریدار باشد معمولا در این حالت کپی نسخه اول مورد قبول نمیباشد.

ج: علامت حمل، تعداد بسته ها، وزن و شماره جواز ورود کالا در سیاهه کنسولی باید برابر با آنچه در سیاهه تجاری و یا بارنامه قید شده باشد.

د: هیچ تغییر و یا اصلاحیه ای نباید در سیاهه کنسولی وجود داشته باشدو در صورتی که فروشنده بخواهد جمله ای را اصلاح نماید باید آن را جداگانه در یک برگ اصلاحیه به ضمیمه فرم سیاهه کنسولی که به امضا سفارتخانه مورد نظر رسیده باشد، ارائه نماید.

ه: شرایط حمل مانند (CIF, CFR, CPT, FOB) باید با نام وسیله حمل (حسب مورد) قید شده در بارنامه مطابقت داشته باشد.

 

 

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا