حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی به انگلیسی

حمل و نقل بین المللی

اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی

اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی – مدیران و کارمندان بسیاری از شرکت های بین المللی از جمله

آموزش زبان انگلیسی برای صنعت و فعالان حمل و نقل

لیست و جدول کلمات تخصصی بازرگانی و حمل و نقل بین المللی (انگلیسی به فارسی – فارسی به انگلیسی)

اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی به انگلیسی 6 | آفکو

 

اصطلاح به زبان فارسی    ———————      معنی به زبان انگلیسی

حمل و نقل زمینی                                         Land Shipment

پست سریع                                                     Express

حمل و نقل هوایی                                         Air Shipment

کشتی باری                                                    Barge

اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی به انگلیسی 7 | آفکو

حمل و نقل دریایی                                         Sea Shipment

کالای خطرناک                                                 DG Cargo

قیمت حمل دریایی                                        Ocean Freight Rate

حمل ترکیبی                                                   Combined shipment

قیمت حمل هوایی                                         Air Freight Rate

تحویل گیرنده کالا                                              Consignee

زمان تقریبی رسیدن کشتی به بندر مقصد             E.T.A – Estimate Time Arrival

زمان تقریبی حرکت کشتی از بندر مبدا                E.T.D – Estimate Time Departure

پیش فاکتور به زبان انگلیسی                            P/I: Proforma Invoice

سند حمل                                                     B/L: Bill of Lading

اعتبار اسنادی                                                L/C: Letter of Credit

تأییدیه فروش                                                 S/C: Sales Confirmation

تأییدیه سفارش                                               O/C: Order Confirmation

قیمت  واحد کالا                                              U/P: Unit Price

ترخیص ( گمرکی )                                           Clearance

حق العملکار                                                   Broker

ورود موقت                                                     A.T.A

اعلامیه ورود یا رسیدن بار به مقصد                     Arrival Notice

حقوق و عوارض گمرکی                                    Duty

کابوتاژ                                                           Cabotage

اظهارنامه صادراتی                                           Export declaration

عرشه کشتی یا صفحه جای بار در کشنده ها         Dock

 کانتینر بغل باز                                                Flat Rack/Flat Bed Container

اتاق بازرگانی                                                  Chamber of Commerce

تاییدیه فروش                                                  S/C-Sales Confirmation

تاییدیه سفارش                                                O/C-Order Confirmation

قیمت واحد کالا                                                 U/P-Unit Price

سفارش خرید                                                  P/O-Purchase Order

انتقال تلگرافی پول                                           T.T – Telegraphic Transfer

گواهی بازرسی کیفی                                       C.O.I – Certificate of Inspection

بازرسی پیش از حمل کالا                                   P.S.I – Pre Shipment Inspection

پول نقد در برابر ارایه سند                                   C.A.D – Cash Against Document

ضمانت نامه بانکی حسن انجام کار                       P.B.G – Performance Bank Guarantee

ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت                          A.P.G – Advanced Payment Guarantee

بارگیری کامل کانتینر، یک بارنامه صادر شده است    F.C.L – Full Container Load

محل نگه داری کانتینرها                                     C.F.S – Container Freight Station

بدون هزینه –  مجانی                                        F.O.C – Free of Charge

سند واحد اداری –اظهارنامه گمرکی                      S.A.D – Single Administrative Document

بانک ابلاغ کننده یا بانک کارگزار                             Advising bank

پیش پرداخت                                                    Cash in Advance

ذینفع به زبان انگلیسی                                        Beneficiary

الزامات اسنادی                                                  Documentation Requirements

انقضا                                                               Expiration

ضمانتنامه متقابل                                               Counter Guarantee

اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت                            Irrevocable Letter of Credit

برات دیداری                                                      (Sight Draft (S/D

اعلامیه حمل                                                    Advice of shipment

حمل مرکب                                                       Combined Transport

گواهی کیفیت کالا                                              Quality Certificate

گواهی کمیت کالا                                               Quantity Certificate

گواهی ضد عفونی                                              Fumigation Certificate

گواهی آنالایز                                                     Certificate of Analysis

گواهی بهداشت                                                 Health certificate

گواهی سلامت                                                 Sanitary certificate

گواهی بازرسی کالا                                           Inspection Certificate

غیر مجاز                                                           not allowed

کشور مبدا                                                       Country of origin

کشور مقصد                                                     Country of destination

وسیله حمل و نقل                                             Transport mode and means

بندر/ فرودگاه بارگیری                                          Port/airport of  loading

بندر/ فرودگاه تخلیه                                             Port/airport of discharge

محل نهایی تحویل کالا                                         Final place delivery

شرایط پرداخت                                                    Terms of payment

ارزش معامله                                                      Transaction currency

کالا                                                                   Commodity

وزن ناخالص کل کیلو گرم                                      Total gross ) wt(kg)

اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت                             Irrevocable Letter of Credit

سند انتقال                                                        Transfer Deed

گواهی بازرسی کالا                                             Inspection Certificate

غیر مجاز                                                            not allowed

واردات                                                                Import

بارنامه                                                               Bill of Lading

صادرات                                                              Export

کارنه تیر                                                            Carne Tir

گمرک                                                               Customs

پکینگ                                                              Packing List

بندر                                                                  Port

فاکتور                                                                Invoice

کامیون دربستی                                                  Full Truck Loading (FTL)

پیش فاکتور                                                         Proforma Invoice

کانتینر دربستی                                                   Full Container Loading (FCL)

گواهی مبداء                                                       Certificate of Origin

خرده بار                                                               Groupage

گواهی بهداشت                                                    Health Certificate

خرده بار دریایی                                                     Low Container Loading (LCL)

حمل از درب کارخانه                                                  EXW

خرده بار زمینی                                                    Low Truck Loading (LTL)

تحویل روی عرشه کشتی                                       FOB

حمل و نقل                                                          Logistics – Transportation

حمل درب تا درب                                                   Door to Door

انتقال به داخل                                                      Transfer In

انتقال به خارج                                                       Transfer out

حمل و نقل، ترابری                                                 Transport

شیوه حمل                                                           Mode of shipment

تراز تجاری                                                              Trade Balance

اینکوترمز                                                                International Commercial Terms

تحویل کالا در محل کار                                              (Ex Works (EXW

تحویل کالا در کنار کشتی                                         Free Along Side )(Ship ( FAS

تحویل کالا درمحل مقرر به حمل کننده                         Free Carrier (FCA)

تحویل کالا درمحل مقرر درمقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی                  Delivered Duty Paid (DDP)

انتقال به داخل                                                       Transfer In

انتقال به خارج                                                        Transfer out

تحویل- کالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی             Delivered Duty Unpaid (DDU)

تحویل کالا روی اسکله دربندرمقصد                              Delivered Ex Quay  (DEQ)

تحویل کالا روی عرشه کشتی                                    Free On Board (FOB)

تحویل کالا روی عرشه کشتی دربندرمقصد                   Delivered Ex Ship  (DES)

قیمت کالا بیمه و کرایه تا بندر مقصد                           Cost Insurance And Freight ( CIF)

قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد                                  Cost And Freight ( CFR)

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد                                 Carriage Paid to ( CPT)

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد                       Carriage And Insurance Paid to  (CIP)

گواهی بازرسی کیفی                                             C.O.I: Certificate of Inspection

بازرسی پیش از حمل کالا                                          P.S.I: Pre Shipment Inspection

راه¬نامه: سند غیر قابل انتقال و معامله در حمل های زمینی       C.M.R: Convention Merchandise Routier

گواهی تطابق کالا با استاندارد                                       V.O.C: Verification of Conformity

پول نقد در برابر ارائه سند                                             C.A.D: Cash Against Document

ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار                                  P.B.G: Performance Bank Guarantee

ضمانتنامه بانکی پیش پرداخت                                      A.P.G: Advanced Payment Guarantee

اظهار نامه                                                                Customs

محل نگه داری کانتینرها                                               C.F.S – Container Freight Station

شرکت بیمه کننده کالا                                                Insurance Company

وارد کننده                                                                Importer

سفارش دهنده                                                          Orderer

 

 

اصطلاحات مفید بازرگانی و حمل و نقل بین المللی – مدیران و کارمندان بسیاری از شرکت های بین المللی

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا