صادرات و واردات
موضوعات داغ

اهمیت صادرات غیرنفتی در ایران

صادرات و واردات

اهمیت صادرات غیرنفتی در ایران

 

از آن جايي كه فرايند ارزآوري اقتصاد ايران بیشتر به نفت و فرآورده هاي نفتي متکي است، تعیین قیمت آنها در بازارهاي بین المللي كه همواره دستخوش نوسانات و تغییرات ناگهاني هستند. همچنین صدور مواد معدني و نفتي آن هم به صورت مواد اولیه و بیشتر خام، با توجه به ويژگی هاي اين محصولات و تجديدناپذير بودن اين منابع و اتکاء بیش از حد به اين منابع جهت ارز آوري براي واردات كشور موضوعي نگران كننده است، لذا بايد به دنبال صادرات محصولات ديگر بود. زيرا تجربه ي بسیاري از كشورهاي جهان كه با نداشتن منابع نفتي توانسته اند امروزه جزء كشورهاي توسعه يافته قلمداد شده و محصولات تولیدي اين كشورها در بازارهاي جهاني داراي ارزشي چندين برابر فروش نفت و مشتقات آن می باشد، ديده می شود. بنابراين ضرورت بررسي عوامل تاثیرگذار بر صادرات غیر نفتي را بیش از پیش مشخص می کند.

امروزه نقش صادرات بیش از آن كه به ارزآوري براي كشور مهم باشد اين نقش در اشتغال، تولید، رشد اقتصادي و ظاهر می شود. از طرفي براي صادرات بايستي تولید مازاد بر مصرف داخلي داشت. در كشورهاي كمتر توسعه يافته كه از لحاظ سرمايه گذاري كمبود آن احساس می شود، روند سرمايه گذاري به كندي صورت می گیرد. از همین رو لزوم سرمايه گذاري دولت در بخش هاي زيرساختي اقتصاد كشور براي جذب ساير سرمايه گذاري ها از جمله سرمايه گذاري مستقیم خارجي ديده می شود. اين امر منجر به فراهم آمدن زمینه براي تولید و يا تولید بیشترمی شود كه به دنبال آن تولید بیشتر منجر به صادرات بیشترمی شود.

اهمیت صادرات غیرنفتی در ایران 6 | آفکو

 

نیازمندی های یک صادرات خوب

انجام صادرات خوب، نیازمند برنامه ای منضبط و مدون است تا بتوانیم در بازار حضور موفق داشته باشیم. باید بسترهای سیاسی در ارتباط با توسعه اقتصادی و تجارت، توسط مسئولین ذیربط فراهم شود تا بازرگان بتواند به راحتی در کشورهای هدف صادراتی موفق داشته باشد.

زیرساخت های صادرات غیرنفتی

 

  1. یکی از زیرساخت های مدنظر در صادرات مباحث سیستم های بانکی است، زیرا می دانیم که در این چند ساله اخیر مباحث انتقال وجه با مشکلاتی روبرو شده است و این امر در امر صادرات بسیار حائز اهمیت است .
  2. بحث بیمه های صادراتی است، که صندوق های ضمانت باید بیشتر به آن بهاء بدهند. به عبارتی زمانی که قصد صادرات کالا به هر یک از کشورهای هدف صادراتی را داریم. اما نسبت به خریدار اطلاعات کافی نداریم و همچنین خریدار قصد دارد که به صورت مدت دار خرید نماید، لذا در این ارتباط می توانیم به صندوق های ضمانت مراجعه نماییم. مشخصات طرف را بدهیم هزینه ای را بابت کارشناسی این موضوع بپردازیم و اعتبارسنجی انجام شود. اگر اعتبارسنجی صندوق ضمانت مثبت باشد ما کالا را ارسال می کنیم و نهایتاً اسناد حمل را با صندوق ضمانت معامله می کنیم.
  3. (Discount) -آیا واقعاً می خواهیم صادر کننده بشویم؟ طبیعتا ما نمی خواهیم یکبار مصرف باشیم و همه اعضای هیئت مدیره شرکت می بایستی با تمام قوا و از صمیم قلب همکاری خودشان را در ارتباط با صادرات داشته باشند. سفارت و رایزنان بازرگانی می توانند بازوهای بسیار قوی توسعه صادرات هر کشوری باشند.

 بازاريابي در صادرات غیرنفتی

بي شك هیچ صادركننده اي موفق نمي شود، مگر اينکه بازاريابي خوب و میداني داشته باشد. همچنین اگر كالا يا خدمات ما در كشور هدف صادراتي، مزيت رقابتي نداشته باشد، طبعاً رقبا اجازه ورود بازار را به ما نخواهند داد. مورد ديگري كه به غیر از ظرفیت هاي مالي و همدل بودن اعضاي هیئت مديره هست، مباحث نیروهاي متخصص در ارتباط با تجارت خارجي نیز بعنوان بحث بازاريابي در صادرات مطرح مي شود. يکي از مواردي كه در بازاريابي كالاهاي صادراتي بسیار موثر هست، حضور در نمايشگاه هاي بین المللي كالاي مورد نظر در كشورهاي هدف صادراتي است. كیفیت كالا و رقابتي بودن قیمت مي تواند جزء مهمترين پارامترهاي شروع صادرات باشد و پس از آن بازاريابي میداني مي تواند نقش مؤثري داشته باشد. در تجارت بین المللی بسته بندي علي الخصوص در كالاهاي مصرفي، جزئي از كالا و بازاريابي محسوب مي شود.

صادرات موفق چیست؟

الگوي مصرف يکي از مطالب مهم است، میزان مصرف، درآمد سالانه و همچنین شرايط اقتصادي كشور در صادرات موفق بسیار حائز اهمیت است. قطع به يقین بايستي اطلاعات جامع بازرگاني بین الملل كه مي تواند در مذاكرات و مکاتبات تجاري، مسائل حقوقي و فني موثر باشد را دانست تا بتوانیم يك تجارت موفق از جمله صادرات را داشته باشیم. با توجه به اينکه ممکن است كالاي ما از نظر كیفیت و از نظر ارزش در آن كشور مزيت نسبي يا مطلق داشته باشد. لذا يکي از مباحثي كه مي بايست حتما صادركنندگان به آن بها بدهند ضريب تعرفه ورودي كالا در آن كشور است.

انواع معاملات در صادرات موفق

  • (Buyer Credit): يعني خريدار امکان خريد نقدي را ندارد بر اساس لاين يا خط اعتباري كه بین كشورها يا بانك كشور خريدار و فروشنده وجود دارد در غالب ريفاينانس ال سي انجام مي شود. فروشنده وجه را دريافت مي كند، خريدار حداكثر تا يک سال اصل و بهره آن كالا را به بانك خودش مي پردازد. ريفاينانس مدت دار بايد باشد .
  • (SWIFT):  مجمع اي كه به كل مبادلات بانکي در دنیا نظارت دارد. اين جامعه جهاني ارتباطات مالي بین بانکي در سال 1973 با حمايت 15 كشور و 239 بانك به وجود آمد. پس از 3 سال ساختارسازي در سال 1976 میلادي اجرا شد. در جوامع تجارت بین الملل به آن پیغامي كه از دستگاه سوئیفت مبدا به مقصد هم ارسال می شود سوئیفت می گويند، ولي اساس سوئیفت ماشین است ابزار هست .
  • (SEPA):  يعني كشورهايي كه واحد پولشان و يورو است اگر بخواهد تراكشني انجام دهند، از سیستم سپا استفاده مي كنند. سپا مخفف عبارت Single Euro Payment Area  به معنای سیستم پرداخت یکپارچه یورو در اتحادیه اروپا برای ساده تر کردن انتقال بانک ها در منطقه یورو است.
  • (IBAN): به شماره حساب بین المللي هر فرد آيبان مي گويند .

 

اهمیت صادرات غیرنفتی در ایران 7 | آفکو

منبع: سپاهان همراه

الگوي مصرف يکي از مطالب مهم است، میزان مصرف، درآمد سالانه و همچنین شرايط اقتصادي كشور در صادرات موفق بسیار حائز اهمیت است.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا