حمل و نقل بین المللیانواع سیستم های حمل و نقلتعاریف حمل و نقل
موضوعات داغ

بارنامه bill of lading (بخش دوم)

تعاریف حمل و نقل

انواع بارنامه

در حوزه حمل و نقل بارنامه های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آن ها بر اساس وسیله حمل، روش حمل یا استاندارد بارنامه نام های مختلفی دارند. شناسایی هر کدام از این گروه بندی ها نشان دهنده الزامات و نیازمندی های خاص حوزه حمل و نقل است.

بارنامه حمل با کامیون (برای جابه جایی کالا در داخل کشور  – بارنامه جاده ای داخلی)

این نوع بارنامه توسط دولت چاپ و طی مقررات از طریق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در اختیار موسسات و شرکت های حمل ونقل قرار داده می شود. بارنامه جاده ای داخلی دارای شش نسخه می باشد که توزیع نسخ آن به شرح ذیل است.

بارنامه bill of lading (بخش دوم) 6 | آفکو

بارنامه مخصوص گیرنده کالا (نسخه تمبردار)

بارنامه مخصوص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

بارنامه مخصوص راننده

بارنامه مخصوص فرستنده کالا

بارنامه مخصوص شرکت یا موسسه حمل و نقل

اطلاعات مندرج در بارنامه جاده ای داخلی

بارنامه bill of lading (بخش دوم) 7 | آفکو

اطلاعات عمومی: شماره بارنامه ، سریال بارنامه

اطلاعات فرستنده و گیرنده: نام و نام خانوادگی و آدرس فرستنده، نام و نام خانوادگی و آدرس گیرنده

اطلاعات راننده: نام نام خانوادگی راننده، شماره شناسنامه و کد ملی راننده، محل سکونت، شماره گواهینامه، محل صدور و شماره کارت هوشمند، دفترچه کار راننده اول و راننده دوم

اطلاعات خودرو: شماره پلاک وسیله نقلیه، سری پلاک، محل شماره گذاری، نوع بارگیر، کارخانه ساخت، شماره کارت هوشمند ناوگان

اطلاعات بار: نام محموله، وزن، نوع بسته بندی، تعداد بسته، مبدأ بارگیری، مقصد تخلیه

اطلاعات مالی: مبلغ کل کرایه، پیشکرایه، باقیمانده کرایه، حق پایانه، کمسیون دریافتی، حق بیمه پرداختی

ضمناً مهر و امضاء موسسه حمل و نقل در بارنامه درج و بارنامه می بایست به امضاء راننده و گیرنده کالا نیز برسد

 

بارنامه حمل بین المللی با کامیون

اینگونه بارنامه ها که تابع کنواسیون حمل و نقل (CMR) صادره می شود راهنامه بین المللی (CMR) نامیده می شود. در بارنامه CMR (گیرنده محل تحویل کالا محل و تاریخ بارگیری حمل کننده فرستنده مشخصات کالا و شماره ترانزیت کامیون و نام راننده و مشخصات کالا شامل وزن، تعداد، نوع کالا ، تعداد بسته ها، نوع بسته بندی و علامت و شماره ها قید می گردد. CMR می بایست به مهر ورود و خروج کشور مقصد ممهور گردد.

علاوه بر صادرکنندگان بارنامه ، متقاضیان آن اعم از فرستندگان و گیرندگان یا رانندگان نیز می بایستی مقررات حاکم و ناشی از آن را رعایت نمایند که برخی از مقررات مرتبط به هر یک از آنان عبارت است از

الف: صادرکنندگان (شرکت یا مؤسسه حمل و نقل)

تنظیم یا تکمیل مندرجات بارنامه، به ویژه لحاظ نمودن کرایه حمل برابر قرارداد حمل

صدور بارنامه از مبدأ قانونی شرکت به سایر نقاط کشور

اخذ پروانه عبور برای بارهای ترافیکی و نیز صدور بارنامه جهت آنان

صدور بارنامه تحت پوشش بیمه مسؤولیت حمل (مسؤولیت مدنی حمل کنندگان)

ب: فرستندگان

اعلام مشخصات مرسل الیه و آدرس دقیق و صحیح محل بارگیری

اعلام مشخصات گیرنده کالا و آدرس دقیق و صحیح محل تخلیه

اعلام مشخصات کالا از نظر تعداد، وزن، ارتفاع، طول، عرض، نوع بسته بندی و…

بارگیری به موقع ناوگان و اعزام آن به منظور جلوگیری از خسارتهای احتمالی

ج: گیرندگان

تخلیه به موقع ناوگان به منظور جلوگیری از پرداخت حق توقف

پرداخت کرایه کل درج شده در بارنامه صادره توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل به راننده کامیون، کامیونت یا تریلر حامل کالا

د: رانندگان

نگهداری از بارنامه صادره جهت اخذ کرایه حمل در مقصد

حضور به هنگام بارگیری بار

عزیمت سریع پس از بارگیری در مبدأ برای به موقع رساندن کالا به مقصد

حفظ و نگهداری از محموله بارگیری شده از زمان بارگیری تا زمان تخلیه

حضور به هنگام تخلیه بار در مقصد باربری

اگر سند حمل قابل انتقال بوده و به‌عنوان سند مالکيت محسوب گردد، بارنامه ناميده مى‌شود و اگر اين ويژگى را نداشته باشد راه‌نامه ناميده مى‌شود. اسناد حمل هواپيما و راه‌آهن و حمل با کاميون که CMR مى‌باشد راه‌نامه ناميده مى‌شود. البته امروزه اصطلاح بارنامه را جهت حمل کاميونى هم به کار مى‌برند.

بارنامه دریایی ( Ocean Bill of Lading )

سندی است که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا و مشخص شدن پرداخت هزینه آن جهت حمل صادر می گردد .

در این بارنامه مشخصات کامل بار قید و توسط فرمانده کشتی امضاء می گردد و به موجب آن تعهد می شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و تحویل گیرنده داده شود. هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد آن قرارداد اجاره کشتی، رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین کند، قرارداد باربری تلقی می گردد.

 

بارنامه هوایی ( Air way Bill )

راهنامه یا بارنامه هوایی ، معمولا در ۱۲ نسخه صادر شده که ۳ نسخه اصلی آن از نظر تجارتی مهم بوده و بقیه نسخ آن برای قسمت‌ های داخلی شرکت هواپیمائی به کار برده می‌ شود. این نوع بارنامه باید ممهور به مهر شرکت هواپیمائی و شامل اطلاعات مربوط به تاریخ پرواز و شماره پرواز باشد. این نوع بارنامه قابل معامله نیست.

۳ نسخه اصلی در بارنامه هوایی عبارتند از

نسخه اصلی اول برای شرکت حمل کننده یا صادر کننده .FOR CARRIER

نسخه اصلی دوم برای گیرنده کالا FOR CONSIGNEE

نسخه اصلی سوم برای فرستنده کالا FOR SHIPPER

بارنامه راه آهن ( Railway of Landing )

سندی است که توسط شرکت های راه آهن در ایستگاه های بارگیری آنان صادر می شود و شرکت راه آهن طی این سند اعلام می کند که کالای مندرج در راهنامه را تحویل گرفته و متقبل می شود که آن را در مقصد صحیح و سالم همان طور تحویل بدهد.

راهنامه راه آهن، غیر قابل معامله و انتقال است و بنابراین با ظهر نویسی نمی توان آن را به دیگری انتقال داد.

 

سه مبدأ ورودی کالا در ایران عبارتند از

کالا هایی که از مبدا اروپا از طریق کشور ترکیه حمل شده و از مرز رازی وارد ایران می شود

کالا هایی که از کشورهای اروپایی و یا از طریق ترانزیت کشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی حمل شده و از طریق مرز جلفا وارد ایران می شود

کالا هایی که از مبادی راه آهن میر جاوه وارد ایران شده و مقصد این کالاها ایستگاه راه آهن زاهدان است

مشخصات موجود در بارنامه راه آهن عبارت است از

نام و آدرس فرستنده کالا

نام ایستگاه مبدأ و مقصد کالا

نام و آدرس گیرنده کالا

تعیین نوع کالا و مشخصات آن از قبیل تعرفه، ابعاد و غیره

وزن کالا ، تعداد بسته ها و مشخصات بسته بندی

شماره واگن

ذکر جزئیات مورد لزوم جهت گمرک

هزینه حمل کالا (معمولا بر اساس تعرفه راه آهن مربوطه)

بارنامه سراسری

بارنامه سراسرى يکى از قديمى‌ترين انواع بارنامه‌هاى حمل مى‌باشد. از اين نوع بارنامه در حمل با کاميون، کاميون – قطار و کشتى – کاميون و حتى در مواردى براى حمل دريائى نيز استفاده مى‌شود.

ويژگى‌هاى بارنامه سراسرى به شرح زير است

حاکى از بارگيرى کالا روى وسيله حمل مى‌باشد

بدون قيد و شرط است

حاکى از نحوه پرداخت کرايه حمل مى‌باشد

در نسخ کامل (سه نسخه) صادر مى‌شود

تاريخ صدور بارنامه مشخص است

سندى قابل معامله است

حدود مسئوليت‌هاى صادرکننده اين نوع بارنامه با توجه به شرايطى است که در ظهر آن به چاپ مى‌رسد

 

 بارنامه حمل مرکب ( Combined Teransport B/L )

در بارنامه حمل مرکب ، کارگزار مسئوليت حمل زمينى و دريایى را عهده‌دار است. در واقع خدمات Door to Doof توسط اين نوع بارنامه صورت مى‌پذيرد. چون صادرکننده اين نوع بارنامه کارگزارها مى‌باشند، لذا معمولاً از فرم متحدالشکل تهيه شده توسط فدراسيون بين‌المللى کارگزاران FIATA که به تائيد اتاق بازرگانى بين‌المللى هم رسيده است استفاده مى‌شود.

 

 منبع: آی اکسپورت

در حوزه حمل و نقل بارنامه های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آن ها بر اساس وسیله حمل، روش حمل یا استاندارد بارنامه نام های مختلفی دارند. شناسایی هر کدام از این گروه بندی ها نشان دهنده الزامات و نیازمندی های خاص حوزه حمل و نقل است.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا