حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کالا

حمل و ترخیص کالا

10 / 100

بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کالا

 

ماده 133: گمرک موظف اند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضای پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور درست و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده 134: گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرگی را که ضروری تشخیص دهند در مهلت قانونی بازبینی مجدد کند.

بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کالا 6 | آفکو

نبصره- گمرک ها موظف اند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضای شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اوراق موردنظر را برای بازبینی مجدد ارسال کنند.

ماده 135: هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است، گمرک و صاحب کالا می توانند ظف شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر طالبه و دریافت کنند.

 

کسر دریافتی

ماده 137: گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهار نامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید.

ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا، ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماه است.

ماده 138: اشخصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نما دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند.

بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کالا 7 | آفکو

در این صورت گمرگ به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید.

وگرنه دلیل رد اعتراض را به موردی ابلاغ می کند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی را بنماید.

ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا 6 ماه امکان پذیر است و مستلزم تامین مبلغ مورد مطالبه می باشد.

ماده139: درصورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده 144 این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرایی وصول مطالبات شروع می گردد.

ماده 140: از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر معادل نیم درصد، مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.

اضافه پرداختی

ماده 141: به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می شود، وقتی ترتیب اثر داده می شودکه دارای شرایط زیر باشد:

– هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط به یک پروانه یا پته گمرکی مربوط باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید می شود.

– ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است. مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است. که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که درصورت کشف خلاف از عهده مسولیت (Responsibility) آن برآید.

– ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.

– روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جز مهلت 6 ماهه مذبور محسوب نمی شود.

ماده 142: مبلغ اضافی پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف 1 ماه مسترد می شود.

درصورت تاخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده به ازای هر ماه نیم درصد مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.

حسابرسی پس از ترخیص

ماده 143: گمرک ایران مکلف است به منظور اطمینان یافتن از رعایت مقررات گمرکی ظرف 3 سال از تاریخ صدور کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیر موجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد، به تایید و تشخصی گمرک ایران جریمه ای از 30% تا 3 برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند.

دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل آید، نیست.

لازم به ذکر است تمامی ارقامی که در این مقاله بیان شده است، متغییر می باشد.

منبع: تجارت طلایی

گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرگی را که ضروری تشخیص دهند در مهلت قانونی بازبینی مجدد کند.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا