حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

دعاوی گمرک و قاچاق کالا

حمل و نقل بین المللی

دعاوی گمرک و قاچاق کالا

 

غالباً بازرگانان و اشخاص مرتبط با حوزه واردات و صادرات با مقررات قانون گمرک و نحوه رسیدگی در کمیسیون ها و مرجع قضایی آشنایی ندارند و از این حیث هر لحظه بیم ورود خسارت جبران ناپذیر می رود.

دعاوی گمرکی به اختلافاتی اطلاق می شود که در خلال رسیدگی به حقوق و عوارض گمرکی و در ضمن تشخیص یا وصول آن بین مودی (صاحب کالا) و گمرک به وجود می آید. در خصوص اختلافات گمرکی جهت جلوگیری از ضرر مالی به صاحب کالا و هم چنین تامین منابع مالی دولت در راستای اصل تناظر و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی در کمیسیون های شبه قضایی یا مراجع قضایی، بدواً در سیکل اداری گمرک حل و فصل می شود.

دعاوی گمرک و قاچاق کالا 6 | آفکو

 

اختلافات گمرکی و مراجع رسیدگی به آن

اختلافات گمرکی گاهی راجع به تشخیص نوع کالاو انطباق آن با مندرجات تعرفه گمرکی و یا ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و ورادات کالا می باشد.

به طور کلی اختلافات گمرکی را می توان به شرح ذیل نام برد:

حل مشکلات حقوقی که در زمینه امور گمرکی و صادرات و واردات برای صاحبان کالا یا ترخیص کنندگان ایجاد می شود نیازمند داشتن تخصص درامور حقوقی مربوط به گمرک و صادرات و واردات است درنتیجه نمی توان تنها با اتکا به داشتن تجربه عملی در امور گمرکی مسئولیت پرونده های گمرکی را به عهده گرفت از این رو داشتن وکیل دعاوی گمرکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

1- اختلافات ناشی از ارزش کالا

۲ – اختلافات ناشی از جریمه های تعیین شده از سوی گمرک

دعاوی گمرک و قاچاق کالا 7 | آفکو

۳- اختلافات ناشی از جریمه های تعیین شده از سوی گمرک

۴- اختلاف در تشخیص قوه قهریه

۵- اختلاف ناشی از مقررات گمرکی

 

مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا، جریمه ها به غیر از موارد قاچاق گمرکی، قوه قهریه و مقررات گمرکی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می باشد. اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مودی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهار نظر قرار می گیرد و چنانچه مودی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین می گردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات احاله می شود.

رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی لازم الاجرا است مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مورد قبول مودی و یا ارزش گمرکی کالایی که اختلاف در خصوص شرایط ورود و صدور آن است بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد که در این صورت ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

برای طرح اختلاف در کمیسیون مذکور صاحب کالا باید معادل نیم درصد مبلغ مورد اختلاف و به عنوان حق رسیدگی پرداخت نماید.

اختلافات مربوط به قاچاق گمرکی در شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرها و دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی می شود. رسیدگی به آراء کمیسیون گمرکی در صلاحیت کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی می باشد.

هزینه رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی معادل یک درصد مبلغ مورد اختلاف می باشد. چنانچه رای صادره در تائید نظریه گمرک باشد مبلغ مذکور به درآمد قطعی منظور می شود اما چنانچه رای کمیسیون به نفع صاحب کالا باشد مبلغ سپرده مسترد می گردد.

کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر می توانند برای بازدید و مطالعه پرونده و تهیه گزارش یک یا چند نفر را مامور نمایند و حتی در صورت لزوم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری و یا مراجع علمی و رسمی ارجاع نمایند.

پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده مسوول واحد امور کمیسیون ها رای را برای ملاحظه رئیس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبارت ملاحظه شد رای را جهت ابلاغ به مودی از طریق دفتر ستادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود.

تخلفات گمرکی و مراجع رسیدگی به آن

به هر نوع فعل یا اقدام و یا هر نوع اظهار یا عملی که بر خلاف قوانین و مقررات گمرکی و یا مربوط به واردات و صادرات و رویه های گمرکی خواه متضمن زیان مالی دولت باشد یا خیر تخلف گمرکی گفته می شود.

 

مصادیق تخلفات گمرکی به شرح ذیل می باشد:

۱-تخلفات گمرکی ناشی از توقف وسایل نقلیه در مسیرهای غیرمجاز و خروج بدون اجازه گمرک

۲- تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت

۳- تخلفات گمرکی ناشی از تاخیر در خروج و تحویل وسایل نقلیه و کالا ظرف مهلت مقرر

۴- تخلفات گمرکی ناشی از کسر و اضافه تخلیه

۵- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح

۶- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار ترخیص کالای ممنوع الورود از گمرک به جای کالای مجاز

۷- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف در محموله های صادراتی

۸- تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خلاف بدون زیان مالی دولت

۹- تخلفات ترانزیتی

صورت مجلس ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق می بایست به صاحب کالا و یا نماینده وی ابلاغ گردد.

چنانچه متخلفین از مقررات گمرکی به جریمه تعیینی از سوی رئیس گمرک محل اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به گمرک مربوطه تسلیم نمایند. پس از ارسال به دفتر ستادی ذیربط با تهیه گزارش مستند و مستدل جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می گردد.

در صورتی که صاحب کالا بخواهد کالای خود را از گمرک خارج نماید، اعتراض به اصل جریمه یا میزان آن منوط به سپردن وجه نقد یا ارائه ضمانت نامه بانکی است که پس از صدور رای قطعی مبنی بر تائید تمام یا بخشی از جریمه تعیین شده توسط گمرک از سوی مراجع ذیربط، وجه مورد نظر از محل تضمین ماخوده برداشت و در صورت صدور رای به نفع صاحب کالا به وی مسترد می گردد.

در صورتی که متخلف گمرکی از کارکنان گمرک باشد با حکم مراجع رسیدگی به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

 

جرائم گمرکی

جرایم گمرکی به دو دسته جرایم با ماهیت مالی و جرایم با ماهیت غیر مالی تقسیم می شود.

از جمله جرائم مالی گمرکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱-جرم اختلاس در گمرک

۲- جرم اخذ حقوق و عوارض گمرکی بر خلاف قانون یا زیاده

۳- جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی

۴- اخاذی در داخل گمرک

۵- ارتشاء در گمرکات

۶- پولشویی از مقررات گمرکی

۷- اعمال غرض در انجام وظیفه اداری گمرک

۸- تصرفات غیرقانونی در اموال گمرک و اشخاص

۹- سرقت از انبارهای گمرکی

جرائم ذیل نیز در زمره جرائم گمرکی با ماهیت غیرمالی می باشد:

۱-جرائم علیه اسناد مثبته گمرکی

۲- فک پلمپ گمرک

۳- متهم کردن افراد به قاچاق

۴- سند نمره کردن وسیله نقلیه ورود موقت

۵- هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به عدم تعقیب متهم در امور گمرکی شود.

 

منبع: تی نیوز

چنانچه متخلفین از مقررات گمرکی به جریمه تعیینی از سوی رئیس گمرک محل اعتراض داشته باشند می توانند قبل از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به گمرک مربوطه تسلیم نمایند.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا