قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 2)

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

 

به همین جهت طی لایحه ای، الحاق ایران به کنوانسیون مطرح و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 29/4/1376 و مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی به دلیل مخالف شرع دانستن ماده 27 کنوانسیون، بالاخره ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن در تاریخ 18/5/1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

به رغم الحاق ایران به کنوانسیون CMR، در ادبیات حقوقی ایران، کمتر به بررسی مقررات آن پرداخته شده است. بنابراین تحقیقاتی که در راستای روشن نمودن ابعاد مختلف کنوانسیون انجام می پذیرد، علاوه بر افزودن به غنای ادبیات حقوقی کشور در این زمینه، می تواند کاربردهای عملی فراوان داشته باشد. به ویژه این که شفافیت ابعاد حقوقی موضوع می تواند موجب توسعه اقتصادی در زمینه حمل و نقل گردد.

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 2) 6 | آفکو

این جستار درصدد است که شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده CMR را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ضروری است ابتدا ماهیت و شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون بررسی شده (مبحث نخست)، سپس عناصری که از دیدگاه کنوانسیون برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل لازم است، تبیین گردد (مبحث دوم) و در نهایت قابلیت اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض مورد بحث قرار گیرد (مبحث سوم).

مبحث نخست- ماهیت و شرایط مربوط به تشکیل قرارداد:

براي بررسی شرایط مربوط به تشکیل قرارداد مشمول کنوانسیون از سویی، باید ماهیت قراردادهای مشمول کنوانسیون و شرایط مربوط به طرفین آن مورد بررسی قرار گیرد.

(گفتار نخست)، از سوی دیگر، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا برای انعقاد قراردادهای مزبور، تشریفات خاصی لازم است یا خیر (گفتار دوم)؟

و در نهایت لازم است از شرایط مربوط به موضوع قرارداد سخن گفته شود (گفتار سوم).

گفتار نخست- ماهیت و طرفین قرارداد:

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 2) 7 | آفکو

اولین مسأله ای که درباره قراردادهای مشمول کنوانسیون مطرح است، تعیین ماهیت قراردادهای مزبور است. پاسخ این مسأله از سویی، از عنوان کنوانسیون و از سوی دیگر، از متن ماده یک کنوانسیون قابل استنباط است. حسب مستفاد از بند یک ماده مزبور، کنوانسیون فقط قراردادهایی را دربر میگیرد که برای حمل کالا از طریق جاده با وسیله نقلیه به منظور کسب اجرت منعقد می شود. بنابراین کنوانسیون صرفاً به منظور تنسیق روابط طرفین قرارداد حمل و نقل معاوضی تدوین شده است. توجه به این مسأله باعث خروج موضوعی دو دسته قرارداد از قلمرو کنوانسیون خواهد شد.

از سویی، کنوانسیون بر قرارداد حق العمل کاری حمل و نقل که میان حق العمل کار حمل و آمر منعقد میگردد، اعمال نمیشود. دیوان عالی کشور فرانسه در برخی از آراء به این مسأله اشاره نموده است. به دلیل عدم اعمال کنوانسیون بر روابط میان حق العمل کار حمل و آمر، دیوان عالی کشور ایتالیا دفاع شرکت ITCA در برابر شرکت Trianon مبنی بر این که دعوی شرکت اخیر مشمول مرور زمان یکساله موضوع ماده 32 کنوانسیون CMR  قرارگرفته را نپذیرفت.

البته بدیهی است مقررات کنوانسیون بر روابط میان حق العمل کار و حمل کننده جاده ای اعمال می شود. زیرا ماهیت قرارداد ایشان، قرارداد حمل بین المللی کالا از طریق جاده است.

 

ادامه ی این مقاله در بخش سوم…

اولین مسأله ای که درباره قراردادهای مشمول کنوانسیون مطرح است، تعیین ماهیت قراردادهای مزبور است. پاسخ این مسأله از سویی، از عنوان کنوانسیون و از سوی دیگر، از متن ماده یک کنوانسیون قابل استنباط است.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا