قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 1)

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

 

از آنجایی که حمل و نقل عامل مهمی در گردش کالا و رسیدن آن به مصرف کنندگان است، در توزیع ثروت نقش داشته،پیشرفت های مربوط به آن موجب توسعه تجارت بین الملل گردیده است.

امروزه نیز با توسعه وسایل ارتباطی روابط تجاری و اقتصادی در عرصه بین الملل گسترش یافته است. همین امر موجب گردیده که مبادله کالا میان کشورهای مختلف افزایش یافته و مسئله حمل و نقل کالا اهمیت بیشتري پیدا کند.

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 1) 6 | آفکو

حمل و نقل کالا ممکن است به صورت حمل دریایی، هوایی، ریلی، جاده اي یا ترکیبی از آنها انجام گیرد. بدیهی است این واقعیت از سویی، باعث تنوع روابط حقوقی میان حمل کنندگان و بهره برداران از خدمات حمل و نقل میگردد و از سوی دیگر، اختلاف درطبیعت و نوع حمل، مقررات ویژه و متناسبی را براي اداره روابط حقوقی مزبور ایجاب می نماید. در این میان، ضرورتهای فوق موجب گردیده که براي قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده مقررات ویژه ای در عرصه بین المللی تصویب گردد. یکی از کنوانسیونهاي بسیار مهم در این زمینه، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. این کنوانسیون در 19 مه 1956 برابر 29 اردیبهشت 1335 شمسی مشتمل بر یک مقدمه و 51 ماده در شهر ژنو، امضاء و تصویب و در سال 1961 ، با تحقق شرایط مذکور در بند 1 ماده 4 کنوانسیون، لازمالأجرا گردید. برابر مقدمه کنوانسیون، هدف از تصویب آن، یکنواخت کردن شرایط حاکم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده، به ویژه اسناد مورد استفاده براي حمل بین المللی و مسئولیت حمل کننده است.

موقعیت استراتژیک ایران موجب گردیده که از گذشته دور، تجار ایرانی با بازرگانان سایر کشورها ارتباط تجاری گسترده داشته باشند. در این میان حجم مبادلات با کشورهایی که از راه جاده با ایران ارتباط دارند، حائز اهمیت ویژه است. پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای آسیای میانه، عقد قرارداد حمل و نقل جادهای با کشورهای مزبور برای ایران دارای اهمیت فوق العاده گردید. زیرا این کشورها به دریاهای آزاد دسترسی نداشته، به طور منطقی باید کالاهای خود را در مناطق جنوبی ایران از کشتی تخلیه و سپس از طریق جاده به وسیله کامیون، نسبت به ترانزیت آن اقدام می نمودند. لیکن به دلیل عدم عضویت ایران و کشورهاي مزبور در کنوانسیون CMR  تعیین قانون حاکم مانع جدی برای استفاده بهینه از فرصت تجاری پیشآمده بود. در واقع به طور طبیعی مشکلات مزبور مانع گسترش حجم عملیات حمل و نقل و در نتیجه از دست دادن درآمد قابل توجه ناشی از ترانزیت کالا و نیز محرومیت حمل کنندگان ایرانی از فرصتهای اقتصادی هنگفت پیش آمده می گردید.

ادامه ی این مقاله در بخش دوم…

 از آنجایی که حمل و نقل عامل مهمی در گردش کالا و رسیدن آن به مصرف کنندگان است، در توزیع ثروت نقش داشته،پیشرفت های مربوط به آن موجب توسعه تجارت بین الملل گردیده است.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR) (بخش 1) 7 | آفکو
امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا