حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی

حمل و نقل کالا

صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی

 

به منظور ایمنی و عدم اخلال در تردد وسایل نقلیه و حفاظت از راه و تجهیزات فنی، طول، عرض، ارتفاع و وزن وسایل نقلیه جاده ای که قصد ورود به مسیرهای ترافیکی های کشور را دارند، باید منطبق با مقادیری باشد که در “مقررات حمل و نقل بار در راه ها” تعیین گردیده است، اما گاهی اوقات در صنایعی از قبیل نیروگاه ها، صنایع فوﻻد و … ضروری است بارهایی با مشخصات خارج از استانداردهای مجاز، در شبکه جاده های کشور حمل گردند. لذا جهت تعیین شرایط و کیفیت حمل و اعمال نظارت و کنترل های ﻻزم، مجوزهای ویژه ای تحت عنوان مجوزهای ترافیکی پیش بینی شده است که توسط اداره کل ایمنی و ترافیک صادر می گردد. پروانه عبور بارهای ترافیکی، برای وسایل نقلیه ای صادر می شود که عرض آن از ۵ متر، طول از ۳۰ متر و وزن کل بار و وسیله نقلیه از ۹۶ تن تجاوز ننماید.

مراحل صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی:

صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی 6 | آفکو

۱- مراجعه نماینده شرکت و ارائه مدارک ﻻزم:
شرکت های حمل و نقل جهت حمل بارهای ترافیکی باید به اداره کل حمل و نقل استان مراجعه کنند و با ارائه مدارک، مجوز مربوطه را کسب نمایند. متقاضی باید بارنامه های مربوطه به همراه مدارک و فرم درخواست تکمیل شده را به اداره کل حمل ونقل استان ارائه نماید.

۲- کنترل مدارک و اعلام نواقص توسط متصدی صدور:
در این مرحله اداره کل حمل و نقل استان (مسئولین صدور پروانه عبور) پس از دریافت مدارک، بررسی اقدام به کنترل و مدارک ارائه شده می نمایند تا از صحت آنها اطمینان حاصل کنند. مسئولین صدرو پروانه عبور پس از مشاهده نواقص و اشکاﻻت موجود باید متقاضی را از وجود آنها مطلع کنند تا جهت رفع آنها اقدام کند.

۳- ورود اطلاعات به سیستم و صدور پروانه عبور:
اداره کل حمل و نقل استان پس از تکمیل مدارک، جهت صدور پروانه عبور، اطلاعات بار و متقاضی را وارد سیستم می نماید.

۴- ارائه فیش واریزی مبلغ اعلام شده به سازمان

۵- تائید پروانه عبور و تحویل آن به متقاضی

 

صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی 7 | آفکو

به منظور ایمنی و عدم اخلال در تردد وسایل نقلیه و حفاظت از راه و تجهیزات فنی، طول، عرض، ارتفاع و وزن وسایل نقلیه جاده ای که قصد ورود به مسیرهای ترافیکی های کشور را دارند، باید منطبق با مقادیری باشد که در “مقررات حمل و نقل بار در راه ها” تعیین گردیده است، اما گاهی اوقات در صنایعی از قبیل نیروگاه ها، صنایع فوﻻد و … ضروری است بارهایی با مشخصات خارج از استانداردهای مجاز، در شبکه جاده های کشور حمل گردند. لذا جهت تعیین شرایط و کیفیت حمل و اعمال نظارت و کنترل های ﻻزم، مجوزهای ویژه ای تحت عنوان مجوزهای ترافیکی پیش بینی شده است که توسط اداره کل ایمنی و ترافیک صادر می گردد. پروانه عبور بارهای ترافیکی، برای وسایل نقلیه ای صادر می شود که عرض آن از ۵ متر، طول از ۳۰ متر و وزن کل بار و وسیله نقلیه از ۹۶ تن تجاوز ننماید.

مراحل صدور پروانه عبور بارهای ترافیکی:

۱- مراجعه نماینده شرکت و ارائه مدارک ﻻزم:
شرکت های حمل و نقل جهت حمل بارهای ترافیکی باید به اداره کل حمل و نقل استان مراجعه کنند و با ارائه مدارک، مجوز مربوطه را کسب نمایند. متقاضی باید بارنامه های مربوطه به همراه مدارک و فرم درخواست تکمیل شده را به اداره کل حمل ونقل استان ارائه نماید.

۲- کنترل مدارک و اعلام نواقص توسط متصدی صدور:
در این مرحله اداره کل حمل و نقل استان (مسئولین صدور پروانه عبور) پس از دریافت مدارک، بررسی اقدام به کنترل و مدارک ارائه شده می نمایند تا از صحت آنها اطمینان حاصل کنند. مسئولین صدرو پروانه عبور پس از مشاهده نواقص و اشکاﻻت موجود باید متقاضی را از وجود آنها مطلع کنند تا جهت رفع آنها اقدام کند.

۳- ورود اطلاعات به سیستم و صدور پروانه عبور:
اداره کل حمل و نقل استان پس از تکمیل مدارک، جهت صدور پروانه عبور، اطلاعات بار و متقاضی را وارد سیستم می نماید.

۴- ارائه فیش واریزی مبلغ اعلام شده به سازمان

۵- تائید پروانه عبور و تحویل آن به متقاضی

منبع: حمل و نقل بین المللی دنیا رهنورد

شرکت های حمل و نقل جهت حمل بارهای ترافیکی باید به اداره کل حمل و نقل استان مراجعه کنند و با ارائه مدارک، مجوز مربوطه را کسب نمایند.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا