حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

طبقه بندی ملی کالا و خدمات

حمل و نقل بین المللی

8 / 100

طبقه بندی ملی کالا و خدمات

 

طبقه بندی ملی کالا و خدمات : نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات، نظامی است که اطلاعات پایه زنجیره تأمین در حوزه کالاها و خدمات را تحت کنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه می نماید.

در این نظام با استفاده از رویه ها ، استانداردها و به ویژه ابزار خبره طبقه بندی و کد گذاری کالاها و خدمات، زبان مشترک و مفاهیم هم سانی در سطح ملی ایجاد شده است .

طبقه بندی ملی کالا و خدمات 6 | آفکو

کلیه اطلاعات اعتباری کالاها و خدمات از قبیل مراجع عرضه کننده، مشخصات فنی، استانداردهای ملی و بین المللی ثبت، ذخیره، ساماندهی و توزیع می گردد .

نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات، دارای یک ساختار طبقه بندی است که توسط وزارت بازرگانی وقت ایجاد شد.

 

طبقه بندی ملی کالا و خدمات ( HS و ISIC و CPC )

این ساختار براساس ماهیت کالاها و خدمات ، آنها را دسته بندی نموده است .

HS

نظام هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا ( HS ) ، از طبقه بندی های مرجع بوده و غالبا در گمرکات کشورها قابل استفاده است. واحد طبقه بندی آن کالاهای تجاری میباشد که براساس معیارهای زیر رده بندی می شوند :

طبقه بندی ملی کالا و خدمات 7 | آفکو

 

✅ براساس مواد خام یا اصلی

✅ براساس مرحله عمل آوری

✅ بر حسب مورد استفاده یا عملکرد

✅ براساس فعالیت های اقتصادی

نسخه ۲۰۰۷ این طبقه بندی دارای ۲۱ قسمت و ۹۹ فصل است. شماره های اصلی با ۴ رقم و کالاها با کد های ۶ رقمی مشخص شده که به آن کدهای HS می گویند.

نکته
دولت ها اجازه دارند که برای نیازهای داخلی خود دو رقم به عنوان کد داخلی به کد های HS اضافه نمایند.

 

ISIC

طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته فعالیت های اقتصادی ( ISIC ) طبقه بندی مرجع و استاندارد بین المللی برای کلیه رشته فعالیت های اقتصادی که ابزار پایه ای برای مطالعات اقتصادی، پرورش و بهبود داده های قابل مقایسه بین المللی و بهبود نظام آمار ملی است .

ISIC در سطوح ملی و بین المللی، در طبقه بندی اطلاعات بر حسب نوع فعالیت اقتصادی در زمینه های جمعیت، تولید، اشتغال، درآمد ملی و سایر آمارهای اقتصادی مورد استفاده وسیع قرار گرفته و بسیاری از کشورها برخی از سری های آماری خود را براساس ISIC تنظیم کرده اند.

 

CPC

طبقه بندی محوری محصول یا ( Central Product Classification ) به منظور فراهم آوردن چارچوبی برای مقایسه بین المللی آمارهایی است که به کالاها، خدمات و دارایی ها می پردازند. افزایش هماهنگی میان رشته های گوناگون، آمارهای اقتصادی و آمارهای وابسته به آن را افزایش داده و نیاز به وجود طبقه بندی بیش از پیش حس می شود.

واحد طبقه بندی آن را، محصولات ( کالاها و خدمات ) تشکیل میدهد. این طبقه بندی، محصولات را براساس خصوصیات فیزیکی و ماهیت ذاتی و با در نظرگرفتن اصل مبدا فعالیتی آنها طبقه بندی می کند.  نظام کد گذاری آن، سلسله مراتبی و صرفاً ده دهی و شامل ۵ سطح است .

 

 

منبع: آیکسپورت

نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ، دارای یک ساختار طبقه بندی است که توسط وزارت بازرگانی وقت ایجاد شد.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا