صادرات و واردات

فاکتور تجاری commercial invoice بخش دوم  

صادرات کالا

فاکتور تجاری commercial invoice

 

آثار حقوقی استفاده از فاکتور

اسناد تجاری تنها برای کاربردهای داخلی تهیه نمی‌شوند بلکه دارای کاربردهای حقوقی بسیاری هستند. از دیدگاه حقوقی نیز سند چیزی است که با اتکا به آن بتوان درباره یک موضوع به یقین رسید و در دادگاه حکم صادر کرد. بنابراین می‌توان برای یک فاکتور کاربردهای حقوقی نیز قائل شد.

اولین کاربرد حقوقی فاکتور در اثبات پرداخت‌ها و دریافت‌های سالانه‌ی کسب‌ و کارها به اداره امور مالیاتی و دارایی است. در واقع وجود این فاکتورها میزان تراکنش مالی هر کسب‌ و‌ کار را در طول سال مالی مشخص می‌کند تا اداره امور مالیاتی و دارایی بتوانند بر اساس آن، میزان مالیاتی که کارفرما متعهد به پرداخت است را تعیین کنند.

فاکتور تجاری commercial invoice بخش دوم   6 | آفکو

عدم وجود فاکتور به عنوان سند اولیه کلیه مراودات مالی هر کسب‌ و کار، به منزله وجود اشکال و عدم شفافیت در سیستم حسابداری آن کسب‌ و کار است. نتیجه وجود چنین شرایطی، جریمه شدن کسب‌ و کار از سوی این سازمان‌ها خواهد بود. در این زمینه توجه به رسمی بودن فاکتور بسیار مهم است. چراکه این سازمان‌ها تنها فاکتورهای رسمی را تایید می‌کنند. منظور از فاکتور رسمی فاکتوری است که از نظر ساختاری و … به تایید سازمان مدنظر رسیده باشد. کاربرد دیگر فاکتور، استفاده از آن به عنوان یک ادله حقوقی است. فاکتورها، به‌خصوص فاکتورهای رسمی، می‌توانند در حکم یک ادله حقوقی، در محاکم قضایی مورد استناد قرار گرفته و بر اساس آن‌ها حکم صادر شود.

پروفرما یا پیش فاکتور(PROFORMA INVOICE)

پروفرما یا پیش فاکتور سندی است که توسط فروشنده صادر می گردد و مندرجات آن شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قیمت واحد کالا و قیمت کل، شرایط پرداخت، زمان تحویل کالا، مدت اعتبار پروفرما، مبدا کالا است.

فروشنده (صادرکننده) معمولاً پیش‌‌فاکتور را به نام سفارش‌دهنده خارجی یا نمایندگی‌های فروش خود در خارج صادر می‌کند. غالباً خریدار (واردکننده) به چنین سندی نیاز دارد تا علاوه بر ارزیابی شرایط پیشنهادی فروشنده بتواند برای اخذ مجوزهای لازم جهت وارد کردن آن کالا یا احتمالاً خرید ارز اقدام کند.

اما گاه این سند می‌تواند به‌صورت دعوتنامه‌ای از خریدار برای سفارش کالا باشد. در هر صورت پیش‌‌فاکتورها فرم واحدی ندارند ولی کلا‌‌ً حاوی اطلاعاتی در خصوص مشخصات کمی و کیفی کالا و بسته‌بندی آن، قیمت واحد و کل کالا با قید مدت اعتبار و در صورت لزوم هزینه‌های مربوط به کرایه، بیمه و شرایط پرداخت قیمت کالا می‌باشند.

تفاوت پروفرما با فاکتور فروش

اولین فرق پروفرما و فاکتور فروش این است که سند اول قبل از وقوع معامله صادر می شود ولی فاکتور فروش در زمان انجام معامله تنظیم می گردد

پروفرما برای فروشنده الزام قانونی می آورد و بایستی به شرایط آن پایبند باشد.

فاکتور تجاری commercial invoice بخش دوم   7 | آفکو

معمولا پایه و اساس ترتیبات پرداخت که خریدار باید اتخاذ نماید پروفرما است نه فاکتور فروش

جزئیات معامله ، شرایط کالا ها و قیمت در پروفرما ذکر می شود و برای فروشنده تعهدآور است در حالی که فاکتور فروش فقط یک سند حسابداری محسوب شده و مفهوم قراردادی ندارد. قیمت فاکتور فروش دقیقا ثمن معامله است ولی قیمتی که در پروفرما ذکر شده است ممکن است با مبلغ پرداختی تفاوت داشته باشد. علت این امر این است که پروفرما ممکن است مدت ها قبل از وقوع معامله صادر شده باشد و ثمن معامله بعدا تغییر داده شود.

نیازمندی های سازمان امور مالیاتی و گمرک در فرآیند صدور فاکتور الکترونیک

در حوزه امور مالیاتی و امور گمرکی مهم ترین موضوعی که مطرح می گردد بحث قوانین و مقررات در رابطه با میزان اعتبار و صحت اطلاعات در اسناد الکترونیک است. اعتبار و صحت اسناد نشان دهنده این است که آیا این اسناد می توانند به عنوان اسناد نهایی برای شروع فعالیت های گمرکی و مالیاتی محسوب شوند یا خیر.

برای این کار می بایست پشتوانه قانونی و فرآیند اجرایی بسیاری قوی برای سندیت این اسناد تهیه گردد. پشتوانه قانونی در رابطه با قوانین تبادل الکترونیکی اسناد، شامل الزام آور بودن، قابل استناد بودن و تعریف کردن حمایت ها و نبایدها در حوزه تبادل الکترونیک فاکتور است.

اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده و گمرکی به پشتوانه این قوانین قابل محاسبه خواهند بود. فرآیندهای اجرایی به ساز و کارهای تبادل سیستمی اسناد، نگهداری، صحت سنجی، ماخذسنجی و یکپارچگی با فرآیند های داخلی امور گمرکی ( قانون امور گمرکی )و مالیاتی می پردازد.

در فرآیند های اجرایی می بایست به این نکته توجه داشت که این فرآیند می بایست حداقل امکانات مورد نیاز برای قابل استناد و مرجع بودن این مدارک برای عملیات یکپارچه مالی، گمرکی و مالیاتی فراهم آورد.

بر اساس توضیحات ارائه شده نیازمندی های حوزه امور گمرکی و مالیاتی شامل موارد زیر است.

استفاده از المان داده های استاندارد در تبادل الکترونیکی اسناد. در هنگام تعریف المان داده های استاندارد می بایست به این نکته نیز توجه داشت که این داده ها قوانین گمرکی و مالیاتی را کاملا پوشش دهند و در نهایت بتوانند با برنامه های کاربردی حوزه امور گمرکی و مالیاتی منطبق گردند.

تعریف قوانین و مقرارات حمایتی در رابطه با فرآیند تبادل الکترونیک فاکتور. این قوانین پشتوانه اجرایی و عملیاتی سازی سند فاکتور الکترونیک را فراهم می آورند.

تعریف فرآیندهای اجرای و کاری یکپارچه در تجارت بین الملل. فرآیندهای خرید و فروش کالا / خدمت و ورود و خروج کالا می بایست به صورت یکپارچه باشند. از این رو در فرآیند صدور فاکتور الکترونیک بررسی نیازمندی های مالیاتی و گمرکی ضروری است. این فرآیند در نهایت با فرآیند صدور اظهارنامه گمرکی و اظهار نامه مالیاتی یکپارچه می گردد و داده های مورد نیاز از طریق فاکتور های صادره و وارده استخراج می گردد.

مطابقت تعداد و قیمت کالا ی فاکتور شده با میزان کالا ی وارد یا صادر شده و مطابقت با سیستم ارزش گذاری قیمت کالا.

فراهم آوردن امکان صحت سنجی اطلاعات فاکتور و منشا صدور فاکتور. صحت اطلاعات فاکتور امکان استناد به فاکتور را تامین می نماید. منشا صدور فاکتور، نشان دهنده صادر کننده فاکتور و رخداد اقتصادی منجر به صدور فاکتور است. از این رو استفاده از کد مرجع واحد در طول فرآیند مبادلات بین المللی ضروری است.

بایگانی فاکتور. فاکتور های تبادل شده می بایست توسط یک مرجع مورد توافق نگهداری شده و در دوره زمانی مورد توافق قابل فراخوانی باشد.

نیازمندی های بانک ها در فرآیند صدور فاکتور الکترونیک

در فرآیند تبادل اسناد و پرداخت وجه در روش اعتبارات اسنادی و اعتبارات وصولی، بانک ها استانداردهای معینی را به کار می برند. استاندارد UCP600 و پروتکل های SWIFT به عنوان مراجع استاندارد در این حوزه استفاده می شوند. هر کدام از این استانداردها نیازمندی های مشخصی را تعریف کرده اند. در فرآیند صدور و مبادله فاکتور الکترونیکی توجه به این نیازمندی ها ضروری است.

نیازمندی های حوزه بانکداری شامل

در نظر گرفتن المان های داده های استاندارد در فاکتور بحوی که این المان داده های نیازمند فرآیندهای بررسی و تبادل اسناد را فراهم آورد. این نیازمندی ها می بایست با در نظر گرفتن روش های مختلف پرداخت تعریف گردند.

امکان یکپارچه سازی و انطباق قوانین صدور و تبادل فاکتور با قوانین موجود درحوزه بانکداری.

فراهم آوردن امکاناتی برای یکپارچه سازی فرآیند تبادل فاکتور الکترونیک با برنامه های کاربردی بانکداری.

مطابقت استانداردهای تدوین شده با استانداردهای UCP600 و پروتکل های SWIFT

فراهم اوردن الزامات قانونی و حقوقی در مبحث پرداخت فاکتور الکترونیک

فراهم آوردن امکان بررسی صحت ماخذ و بی نقص بودن محتوا با توجه نیازمندی های بانکداری.

استفاده از داده های مورد نیاز فرآیند پرداخت در فاکتور. برای انجام اتوماتیک فرآیند پرداخت توسط بانک ها، فاکتور های مبادله شده می بایست حاوی اطلاعات مورد نیاز بانک جهت انتقال وجه میان تامین کننده و خریدار باشد.

بایگانی فاکتور. فاکتور های تبادل شده می بایست توسط یک مرجع مورد توافق نگهداری شده و در دوره زمانی مورد توافق قابل فراخوانی باشد

در حال حاضر سازمان بین المللی استاندارد بر اساس نیازمندی مشاهده شده در حوزه پرداخت های بین المللی استاندارد ۲۰۰۲۲ را توسعه داده است. این استاندارد با رویکرد ارائه شده در SWIFT و UNTDED همخوانی دارد.

در سند مشخصات نیازمندی های فاکتور تجاری ساختار مفهومی کلاس های داده فاکتور تجاری ارائه گردیده است. به طوری که با بررسی ساختاری فاکتور تجاری علاوه بر کلاس های فاکتور و اقلام آن سه گروه اطلاعات اساسی نیز در فاکتور قید می شود. توجه به این گروه های اطلاعاتی برای تعیین دقیق مدل داده ای در سند نیازمندی های داده ای فاکتور تجاری کاربرد دارد.

این سه گروه شامل موارد زیر است

۱.مجموعه داده های مربوط به قرارداد تجاری

اطلاعات قرار داد شامل موراد قانونی و تعهد آور بسیاری است که صدور فاکتور را تحت تاثیر قرار می دهد. این داده های اطلاعاتی شامل موارد زیر است.

خریدار و نمایندگان خریدار

فروشنده و نمایندگان فروشنده

شماره قرار داد

شماره سفارش

لیست قیمت

شرایط خرید

روش تحویل

۲.مجموعه داده های مربوط به جزئیات حمل و تحویل

در این قسمت کلیه اطلاعات مروبط به تاریخ های تهیه و انتقال کالا به همراه جزئیات مروبط به روش و وسیله حمل به صورت کامل ارائه می شود.

تاریخ تحویل، بسته بندی ، ارسال

مشخصات وسیله حمل

نمایندگان ارسال، دریافت و حمل

دریافت کننده نهائی

در قسمت اقلام فاکتور اطلاعات مربوط به جزئیات حمل شامل اطلاعات زیر است.

تعداد ارسال شده، دریافت شده، مورد پرداخت، مجانی، برگشتی و در هر پک

وزن خالص/ ناخالص

تاریخ ارسال، دریافت

شماره وسیله حمل

نقطه شروع حمل

نماینده حمل کننده

۳. مجموعه داده های مربوط به پرداخت

در این قسمت کلیه اطلاعات مالی فاکتور ارائه می شود. اطلاعات مالی در برگیرنده مبالغ، روش پرداخت و بازیگران درگیر در این فرآیند است.

کل مبلغ سفارش ، پیش پرداخت ، مبلغ فاکتور شده ، مالیات و تخفیف

دوره پرداخت

نمایندگان دریافت و پرداخت کننده وجه

اطلاعات اعتبار اسنادی

هزینه حمل

ارز تبادل مالی و نرخ ارز

اطلاعات کارت اعتباری

بانک دریافت و پرداخت کننده وجه

در قسمت اقلام فاکتور اطلاعات مربوط به جزئیات پرداخت شامل اطلاعات زیر است.

قیمت هر قلم، قیمت بدون مالیات، مبلغ کل هر قلم

مالیات هر قلم

روش پرداخت

اطلاعات مبلغ

 

تعریف فرآیندهای اجرای و کاری یکپارچه در تجارت بین الملل. فرآیندهای خرید و فروش کالا / خدمت و ورود و خروج کالا می بایست به صورت یکپارچه باشند. از این رو در فرآیند صدور فاکتور الکترونیک بررسی نیازمندی های مالیاتی و گمرکی ضروری است. این فرآیند در نهایت با فرآیند صدور اظهارنامه گمرکی و اظهار نامه مالیاتی یکپارچه می گردد و داده های مورد نیاز از طریق فاکتور های صادره و وارده استخراج می گردد.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا