حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور

حمل و نقل بین المللی

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمرکی

در اجرای مفاد بند 1 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/1/80 و باستناد مفاد ماده 26 قانون امور گمرکی و مصوبه هیات محترم وزیران در مورد استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور، فهرست اسامی گمرکات کشور، رویه ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آنها به شرح ذیل اعلام میگردد. ورود و خروج کالا جزء از طریق مبادی مجاز اعلام شده که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج کالا بر خلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد.

بدیهی است انجام وظایف محوله و رویه های مورد عمل در هر یک از گمرکات فوق، وفق مجوز های صادره از طریق واحدهای ستادی ذیربط گمرک ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام میگیرد و هر گونه تغییر در فهرست مزبور و اضافه کردن هر گونه رویه و وظیفه جدید از این تاریخ به بعد موکول به تامین شرایط لازم و موافقت و اعلام گمرک ایران خواهد بود .

همچنین بر اساس قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب 17/1/83 مجلس شورای اسلامی ، کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه موظفند کالاهای وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها، فرودگاهها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل های گمرک ایران وارد ویا صادر نمایند، در غیر این صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد بود.

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور 6 | آفکو

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور 7 | آفکو

 

منبع: سایت جمل و نقل کاسپین

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور 8 | آفکو

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا