قوانین و مقررات حمل و نقل کالا
موضوعات داغ

قانون مقررات صادرات و واردات 

قوانین و مقررات حمل و نقل کالا

قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 1- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

ماده 2- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

1- کالاهای مجاز ، کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

قانون مقررات صادرات و واردات  6 | آفکو

2- کالای مشروط ، کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر براساس آیین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران  می رسد، معین خواهد شد.

ماده3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می رسد.

تبصره 1- ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد.

قانون مقررات صادرات و واردات  7 | آفکو

تبصره 2- مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد.

تبصره 3- شرکتهای تعونی مرز نشین، ملوانان، پیله وران و کارگران مقیم خارج از کشور، دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.

منبع سایت سازمان توسعه تجارت ایران

ماده 1- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد.
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا