حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

قوانین مالیاتی چین

حمل و نقل بین المللی

قوانین مالیاتی چین

 

مالیات ها پراهمیت ترین منابع برای دولت جمهوری خلق چین بشمار می رود. مالیات بعنوان مهم ترین منبع مالی و کلید اقتصادی قوانین و مقررات اقتصاد کلان بشمار می رود و بشدت اقتصاد و توسعه اقتصادی چین را تحت تاثیر خود قرار داده است.

هر یک از ارگان های کشوری که قدرت تخمین و فرمول گذاری سیاست های قوانین مالیاتی را داشته باشند، می توانند اقدام به قانون گذاری مالیاتی نمایند. از این ارگان ها می توان یه کنگره ملی مردمی و هیئت ناظر بر آن، مجلس سنا، هیئت وزیران مالی، مدیریت مالیاتی، کمیته مجلس کشوری و مدیریت کلی بر گمرک، اشاره نمود. قوانین مالیاتی توسط کنگره ملی مردمی وضع می شوند.

قوانین مالیاتی چین 6 | آفکو

طبق سیستم مالیات جاری چین، در حدود 26 نوع مختلف از مالیات در چین وجود دارد، با توجه به ماهیت و قاعده آن ها را می توان به هشت دسته مختلف تقسیم بندی نمود:

مالیات هایی که به کارخانه ها و تجارت تعلق می گیرد: این مجموعه خود نیز به سه دسته تقسیم می شود: مالیات ارزش افزوده، مالیات مصرف و مالیات تجارت.

مالیات های حاصل از درآمد: این دسته نیز خود شامل مالیات بر درآمد کلی (قابل اطلاق به آن دسته از تشکیلات داخلی مانند قسمت های وابسته به دولت، مجموعه های وابسته، تشکیلات خصوصی، تشکیلات وابسته به یکدیگر و شرکت های متساوی السهم)، مالیات مربوط به شرکت های سرمایه گذاری خارجی و تشکیلات خارجی و مالیات درآمد شخصی. این مالیات ها به مأخذ سودهای بدست آمده توسط تولیدکنندگان و فروشندگان، یا درآمدهای شخصی تعلق می گیرد.

مالیات های منابع: این دسته شامل مالیات های منابع و مالیات مصارف شهری و روستایی است. این مالیات ها به بهره برداران منابع طبیعی و مصرف کنندگان شهری و روستایی آن تعلق می گیرد.

مالیات های مربوط به اهداف بخصوص: این مالیات مربوط به تعمیر و ساخت شهر و مالیات اصناف کشتزارها، مالیات قوانین جهت گیری برای سرمایه گذاری های ثابت و مالیات کسب سود اتومبیل می باشد. این مالیات ها برای اهداف مخصوص تنظیم و قابل حصول می باشد.

مالیات های دارایی: این مورد شامل مالیات مربوط به خانه، مالیات بر مستغلات شهری و مالیات بر ارث می باشد.

قوانین مالیاتی چین 7 | آفکو

مالیات رفتاری: این دسته خود شامل مالیات بر وسیله نقلیه و عبور و مرور، مالیات بر پلاک وسایل نقلیه، تمبر مالیاتی، مالیات بر سند و مالیات بر اوراق بهادار می باشد.

مالیات مربوط به کشاورزی: مالیات متعلق به این دسته عبارتند از مالیات کشاورزی (وابسته به خود کشاورزی)، مالیات دامپروری که به تشکیلات بزرگ تعلق می گیرد، مالیات مربوط به اشخاص و واحدهایی که از طریق دامپروری یا کشاورزی، درآمدی کسب می نمایند.

دسته عوارض گمرکی: عوارض گمرکی به کالاها و موادی تعلق می گیرد که وارد یا به سرزمینی خارج از جمهوری خلق چین صادر می گردد که شامل مالیات بر مصرف نیز می شود.

از قوانین مالیاتی چین می توان به قوانین موقت جمهوری خلق چین در ارتباط با مالیات های ارزش گذاری شده و قوانین به کارگیری آن ها، قوانین موقت جمهوری خلق چین بر مالیات های مصرفی به تفصیل قوانین به کارگیری آن، قوانین موقت جمهوری خلق چین بر مالیات های بازرگانی برای به کارگیری آن، قوانین موقت جمهوری خلق چین بر مالیات های درآمد نهادها که در یک ژانویه سال 1994 به اجرا درآمده اند، اشاره نمود.

منبع: زیگ دانش اهورا

دسته عوارض گمرکی: عوارض گمرکی به کالاها و موادی تعلق می گیرد که وارد یا به سرزمینی خارج از جمهوری خلق چین صادر می گردد که شامل مالیات بر مصرف نیز می شود.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا