حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

مدیریت حمل و نقل دیجیتال : مفهوم سازی، نوع شناسی و پیشگامان این صنعت

حمل و نقل بین المللی

مدیریت حمل و نقل دیجیتال :  مفهوم سازی، نوع شناسی و پیشگامان این صنعت

 

خلاصه

حمل و نقل دیجیتال امروزه یک موضوع مهم در تحقیقات و اقدامات حرفه ای است. هدف اصلی ما در این مقاله توسعه ی چارچوبی جامع از فناوری های دیجیتالی سازی و پیامدهای تجاری دریایی آنها است که بر اساس شواهد موجود انجام گرفته است. به منظور درک پیچیدگی کامل فعالیت های دیجیتال سازی حمل و نقل، ما در یک چارچوب تلفیقی به جنبه های فناوری و مدیریت پرداختیم. تحقیقات ما ازیک رویکرد مطالعه موردی کیفی پیروی می کند. پنج مورد از فعالیتهای پیشرفته و دیجیتال سازی لازم در مقوله ی حمل و نقل مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیریت حمل و نقل دیجیتال : مفهوم سازی، نوع شناسی و پیشگامان این صنعت 10 | آفکو

نتیجه ی تحقیق ما یک مدل نظری است که اجزای تکنولوژی ( نوع شناسی تکنولوژی )، منطق غالب مدیریتی ( محرک های استراتژیک ) و عوامل تعیین کننده و شیوه های حمل و نقل دیجیتالی را طبقه بندی می کند.

 

مقدمه

دیجیتال سازی در حال انتقال عملیات و استراتژی های شرکت های حمل و نقل است. در وهله اول، دیجیتال سازی حمل و نقل منطق تجاری جدید و مدل های تجاری جدیدی را برای ایجاد ارزش اقتصادی و اجتماعی ایجاد می کند. بااین وجود، برای چارچوب بندی پیچیدگی های حمل و نقل دیجیتال به روش علمی، و تعیین رویکردهای مدیریتی با اهمیت و دقتی عملی برای فعالیت های مدرن حمل و نقل،  تحقیقات بیشتری نیاز است. تحقیقات موجود باتوجه به انواع مختلف برنامه های تکنولوژی اطلاعاتی که در حمل و نقل استفاده می شود، پایگاه علمی مهمی را  ارائه می دهند. طیف گسترده ای از سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای بهینه سازی عملیاتی حمل و نقل، سیستم های اطلاعاتی برای پشتیبانی تدارکات بندری و ابزارهایی برای سیاست گذاران، میراث دیجیتالی سازی حمل و نقل معاصر را تشکیل می دهند.

تحقیق ما به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات زیر است : فناوری های موثر دیجیتالی سازی حمل و نقل معاصر کدام است و این فناوری ها چگونه در مدیریت حمل و نقل طنین انداز می شوند. کدام استدلال های مدیریتی در بکارگیری فناوری های دیجیتال در حمل و نقل ضرورت دارند و کدام یک از شیوه های مدیریت دیجیتالی آنها را عملی می سازد. هدف تحقیق ما ایجاد درک عمیق تر از فناوری های دیجیتالی و کاربرد های آن در حمل و نقل دریایی با توجه به عوامل موجود است. به منظور درک کامل پیچیدگی های فعالیت های دیجیتالی مربوطه و تلاش های لازم، ما در یک چارچوب تلفیقی به جنبه های فناوری و مدیریت پرداختیم.

علاوه برآن، ما مطالعات موردی زیادی را برای آزمایش و گسترش و تعمیم نظریه ی خود انجام دادیم. این مطالعات با نظر به اینکه چگونه سازمان های فعلی در بخش حمل و نقل دیجیتال سازی را مدیریت می کنند انجام شد. زیرشاخه های گوناگون این بخش های مدیریتی عبارتند از تجزیه تحلیل اطلاعات ، هوش مصنوعی و بلاکچین. تحقیقات چندجانبه و کیفی ما از پنج تا از بزرگترین و پیشرفته ترین سازمان های حمل و نقل در سطح جهانی صورت گرفت که شامل دو کمپانی حمل و نقل، نقل، یک جامعه طبقه بندی و یک کشتی مستقل و یک کنسرسیوم بلاکچین دریایی می شود. بعد از انجام این تحقیق، مجموعه تحقیقات را برای بررسی پدیده ی مورد علاقه یعنی دیجیتالی سازی در حمل و نقل و ابعاد مدیریتی و عوامل تعیین کننده مناسب سازی می کند. با انجام این مقاله ما یک مدل نظری گسترده را ارائه می دهیم که اجزای فناوری، منطق غالی مدیریتی و عوامل تعیین کننده ی دیجیتالی را طبقه بندی می کند.

مدیریت حمل و نقل دیجیتال : مفهوم سازی، نوع شناسی و پیشگامان این صنعت 11 | آفکو

ساختار مقاله ما به شرح زیر است: در بخش دو، ما یک مدل پایه از دیجیتال سازی حمل و نقل را ارائه می دهیم که سه ستون به هم پیوسته را در خود جای داده است. اول: فناوری های دیجیتالی ، دوم: راه حل های دیجیتالی و سوم: مفاهیم تجارت دیجیتال، مدل ها و روش ها.

در بخش 3، ما نوع شناسی فن آوری حمل و نقل و راه حل های مشخص شده را شرح می دهیم، در حالی که در بخش 4، جنبه های مدیریت دیجیتال سازی به طور دقیق ارائه شده است. روند تحقیق و یافته ها در بخشهای 2 و 4 و همچنین در بخش 5، که موارد مطالعه میدانی ما شرح داده شده است، آورده شده است. در بخش 6، ما سهم نظری خود، محدودیت های تحقیقاتی و همچنین پیامدهای مدیریتی را خلاصه می کنیم. سرانجام، تحقیقات آینده در بخش 7 مورد بحث قرار گرفته است.

مدیریت حمل و نقل دیجیتال : مفهوم سازی، نوع شناسی و پیشگامان این صنعت 12 | آفکو

مفهوم سازی حمل و نقل دیجیتالی

فرآیند تحقیق

فرایند تحقیق ما شامل شناسایی شکاف تحقیق، فرمول بندی مدل نظری، طراحی مطالعه موردی و جمع آوری داده ها، اعتبار سنجی چارچوب و بعلاوه توضیح نظریه تکراری است، همانطور که از داده های تحقیقاتی ما نشان داده شده و  در بخش اطلاعات تحقیقی شرح داده شده است.

از این نظر، طراحی مطالعه ما با تجارب دانشگاهی و حرفه ای، زمینه ها و تصورات مربوط به دیجیتالی سازی حمل و نقل تعیین می شود، همچنین امکان ظهور بینش های نظری جدید را فراهم می کند. نقد مقاله ی ما در طی 3 سال گذشته در سبد مجلات و کنفرانس های انجمن سیستم های اطلاعاتی قرار گرفت که بعنوان منبابع اصلی در تحقیقات آی اس وجود دارند. به همین ترتیب، ما توسعه چارچوب نظری خود را بر اساس جستجوی مرتبط در مجلات و کنفرانس های آکادمی مدیریت بعنوان منابع اصلی در مدیریت علوم و مدیریت قرار داده ایم. به طور خاص، شش جریان اصلی تحقیق برای مدیریت دیجیتال سازی حمل و نقل مناسب ترین مورد در نظر گرفته شده است که عبارتند از: استراتژی دیجیتال، نوآوری دیجیتال، صنعت 4.0، و به طور مجزا مضامین مدل های تجاری، تجزیه و تحلیل و بلاکچین.

با جستجوی جامع منابع فوق، با کلمات کلیدی مربوطه، در تکرار جستجوی بعدی، تعدادی از دیدگاه های تحقیق دقیق تر مورد علاقه را شناسایی کرده ایم که می توانند خصوصیات منطق مدیریت دیجیتالی سازی حمل و نقل و عوامل پیاده سازی و مدیریت را ارائه دهند، که بخشهای زیر آورده شده است.  ما مطالعات مختلفی را از شرکت های مشاوره ای و فروشندگان فناوری اطلاعات بررسی کردیم که به ما امکان ارزیابی انتقادی، زمینه سازی، فیلتر و سنتز چشم اندازهای تحقیقاتی غالب را برای هدف مطالعه خود داده است.

 

مدل سازی

مدل مفهومی پایه ما بر اساس تحلیل مفهومی ارائه شده توسط ویسباک است. از این پس، نوآوری دیجیتال در حمل و نقل در سه رکن اساسی بیان می شود (1) فن آوری های دیجیتال نوآورانه (2) راه حل های دیجیتال نوآورانه و (3) مفاهیم تجاری، مدل ها و شیوه های مدیریت دیجیتال.

بر اساس فن آوری های دیجیتال عمومی، شرکت های حمل و نقل و سازمان های دریایی صنعت و شرکت راه حل های دیجیتال نوآورانه خاص را توسعه می دهند و آنها را در سیستم های موجود (بین) سازمانی و فنی خود ادغام می کنند. این فرایند شامل تأمین منابع، سازگاری فنی و سازمانی و همچنین مدیریت زیرساخت های دیجیتال (دارایی ها) و برنامه های کاربردی فناوری است. بر این اساس، انتقال از یک فناوری دیجیتال عمومی، مانند IoT یا سیستم تجزیه و تحلیل داده های بزرگ به یک راه حل دیجیتال ویژه حمل و نقل، مانند یک راه حل پیش بینی نگهداری، مشخصه دیجیتالی شدن یک سازمان است. راه حل های نوآورانه دیجیتال، به نوبه خود، با ظهور مفاهیم و شیوه های نوآورانه تجارت دیجیتال که با راه حل های دیجیتال آمیخته شده، شکل می گیرد و پیشرفت می کند. در همان خط فکر، پیاده سازی و مدیریت فن آوری های نوآورانه دیجیتالی نمایانگر پایه و اساس نوآوری دیجیتال است و براساس پیکربندی های جدید منابع فیزیکی و دیجیتال است. قابلیت تأمین و مدیریت دارایی های دیجیتالی تنظیم شده به همراه منابع شرکت های حمل و نقل متعارف (آنالوگ) در دیجیتالی سازی حمل و نقل مهم است. در واقع، امروزه یک دیدگاه مبتنی بر منابع تجدید نظر شده و یک چارچوب توانایی ایجاد پویایی غنی سازی شده بیشترین استفاده را دارد. با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، دارایی ها، منابع و قابلیت های خاص شرکت، شرکت های حمل و نقل را قادر به تمایز می کند. مزیت رقابتی در حالی حاصل می شود که منابع و توانایی های داخلی ارزشمند، نادر، تکرار نشدنی و غیرقابل تعویض باشند. به طور کامل، یک چارچوب قابلیت پویا، دیدگاه مبتنی بر منابع را با تأکید بر توانایی شرکت (حمل و نقل) در ” ادغام، ساخت و پیکربندی مجدد صلاحیت های داخلی و خارجی برای پرداختن به محیط هایی که به سرعت در حال تغییر هستند ” را گسترش می دهد. این ظرفیت بیشتر شامل توانایی ” حس “، ” به دست آوردن ” و ” تبدیل ” فرصت ها است. در تلاش برای دیجیتال سازی، مشترکات در بین شرکت های حمل و نقل نیز وجود دارد. از این رو منابع و قابلیت ها در بین شرکت ها همگن تر از گزاره های منطقی مبتنی بر منابع سنتی هستند که بهترین روش ها را به نمایش می گذارند. در برابر این زمینه، ادبیات مدیریت دیجیتال سازی، همانطور که در متن حمل و نقل نیز به آن اختصاص داده می شود، به طور معمول از قابلیت ها دیدگاهی منطقی، اثبات گرایانه و عملی گرا می گیرد. به منظور ایجاد و بهره برداری از مدل های دیجیتال تجاری و شیوه های مدیریت، شرکت های حمل و نقل نیاز به توسعه و وضع توانایی دیجیتالی شدن دارند که ممکن است به مجموعه ای از قوانین ساده و اکتشافات فرایند (بهترین روش ها) تقلیل یابد ؛ توانایی تفکر استراتژیک در مورد فناوری های دیجیتال، نزدیک شدن به دیجیتالی شدن به عنوان فرصتی برای ارزش آفرینی جدید.

استفاده از دارایی های دیجیتال به عنوان منابع اصلی استراتژیک، هدایت تغییر و تحول در عملیات اصلی حمل و نقل و از این پس تنظیم منابع و فعالیت های حمل و نقل فیزیکی و دیجیتال برای ایجاد ارزش و جذب در دیجیتال سازی حمل و نقل مهم است. سازماندهی و مشارکت در روابط تجاری مبتنی بر فناوری و اکوسیستم های نوآوری دیجیتال، پیشینه های مربوط به دیجیتالی شدن هستند.

 

مشاهدات

در واقع، مشاهدات مقدماتی ما در مورد شیوه های مدیریت دیجیتالی سازی نشان می دهد که شرکت های حمل و نقل پیشرو، امروزه در درجه اول راه حل های دیجیتالی نوآورانه را همزمان با نیازها و اهداف استراتژیک و عملیاتی با امکانات فناوری های دیجیتال هماهنگ می کنند.

استراتژی حمل و نقل امروزه به طور حتمی اولین استراتژی دیجیتالی است. با این وجود استراتژی های فناوری دیجیتال در چند جهت گیری استراتژیک ناهمگن شرکت های حمل و نقل امروزی جا افتاده است. منابع دیجیتال، مانند دارایی های فیزیکی-سایبری مدرن، دارایی داده ها و کارمندان با مهارت های دیجیتالی، در حالت ها و مدهای مختلف به کار گرفته و برنامه ریزی می شوند تا عدم اطمینان زیادی را که بهم پیوسته است، مانند بازارهای ناپایدار حمل و نقل و سرعت بالا در بازارهای دیجیتال را برطرف کنند.

علاوه بر این، شرکت های حمل و نقل و سازمان های دریایی شرایط لازم را با انتخاب طراحی مربوط به سازمان، با شکل گرفتن ساختارهای مناسب، یعنی ایجاد واحدهای تجاری دیجیتال جدید یا دپارتمان های حمل و نقل هوشمند، و همچنین با مکانیسم های مربوط به بخش اداری یعنی همکاری میان بخشی-سازمانی، تحقق می بخشند. و مشارکت های فناوری دیجیتال جدید،  کنسرسیوم های تحقیقاتی و سرمایه گذاری های مشترکت شکیل می شود که  ظاهراً آنها را قادر می سازد از فناوری های دیجیتال استفاده کنند.

در ظاهر این چنین به نظر می رسد که ، شرکت های حمل و نقل با مشارکت های دیجیتالی سازی راه حل های دیجیتال را با مفاهیم، مدل ها و روش های نوآورانه تجارت دیجیتال تکمیل می کنند.

ما در ادامه، عناصر خاص مدل پایه دیجیتالی شدن حمل و نقل را بیشتر شرح می دهیم.

مدیریت حمل و نقل دیجیتال : مفهوم سازی، نوع شناسی و پیشگامان این صنعت 13 | آفکو

فن آوری ها و راه حل های دیجیتالی سازی حمل و نقل

ما زیربنای تکنولوژیکی دیجیتالی شدن حمل و نقل  و نوع مختصری از هزینه های فناوری حمل و نقل را ارائه می دهیم. انبوهی از فناوریهای متعامد یا درهم تنیده مانند لگوریتم ها و سیستم عامل های بلاکچین، بسیاری از راه حل های دیجیتال مانند دستیارهای دیجیتال برای متخصصان حمل و نقل یا فرآیندهای امن و غیرمتمرکز ردیابی بار را ایجاد می کنند. فناوری ها و راه حل های دیجیتال حمل و نقل بیشتر با فن آوری ها و راه حل های مرتبط با زنجیره تامین در هم آمیخته اند.

اینترنت کشتی ها و خدمات دریایی

فناوری اینترنت اشیا، یعنی سنسورها، محرک ها یا پردازنده ها در سیستم های فنی شناورها، یعنی موتورها، سیستم های ارتباطی و همجوشی داده ها، پروانه ها یا سیستم های بار جاسازی شده است که اینترنت کشتی ها و خدمات دریایی را تشکیل می دهد. سیستم عامل های جاسازی شده عملکردهای خودکار کشتی ها و فرآیندهای تجاری حمل و نقل بهم پیوسته و همچنین سیستم های خدمات تدارکات دریایی متصل را به طور فزاینده ای دیجیتالی کرده و مدیریت می کنند. تحولات در سیستم های ارتباطی 5G، ماهواره برای 5G و بخش های ثابت و متحرک همگرا و همچنین معماری گره های لبه 5G، یک ستون مهم فناوری اینترنت کشتی ها و خدمات دریایی است.

شناورهای خودمختار هوش مصنوعی و حمل و نقل هوشمند

هوش مصنوعی (A.I.) در حمل و نقل دارای دو حوزه کاربردی مجزا است:

اولاً، فناوری کشتی های خودکار، با استفاده از تکنیک ها و فن آوری های مختلفی که به طور کلی به عنوان هوش مصنوعی نسبت داده می شوند، تحقق می یابد. تکنیک های یادگیری ماشین آلات برای آگاهی از وضعیت، تعدادی از عملیات و عملکردهای کشتی را پشتیبانی می کند، از جمله تشخیص ناهنجاری برای ناوبری، مانور یا جلوگیری از برخورد. نظارت بر شرایط سیستم های مکانیکی کشتی یکی دیگر از زمینه های اصلی کاربرد است. اصول مدیریت و مدیریت خودکار و سیستم های خودکار و قابلیت های آن، یعنی نظارت، کنترل، بهینه سازی و خودمختاری در سطوح مختلف (0–5 یا 6) و مناطق عملیاتی عملیات کشتی (ناوبری، حمل بار) مرتبط هستند.

به طور کلی، یک کشتی خودکار توسط یک مرکز نظارت و کنترل زمینی مستقر در ارتباط با مجموعه ای از فناوری های دیجیتال مانند اینترنت اشیا، فناوری تجزیه و تحلیل داده ها و ارتباطات باند پهن اداره می شود.

کنترل از راه دور ر بسیار اتوماتیک (کنترل خودکار) و برخی وظایف مربوط به عملیات کشتی مانند عملیات کشتی، مدیریت بار و جابجایی بار از یکدیگر متمایز می شوند.

ثانیا، حمل و نقل هوشمند با بهینه سازی عملیات تجاری و تجاری مرتبط است. A.I. از تعدادی از مناطق کاربردی در سطح تاکتیکی مدیریت حمل و نقل پشتیبانی می کند، از جمله: بهینه سازی دارایی، برنامه ریزی ناوگان، برنامه ریزی خدمات و منشور. نظارت بر مصرف انرژی و نرم افزار انطباق با مقررات زیست محیطی نیز نمونه حمل و نقل هوشمند (راه حل های دیجیتال) هستند.از جمله موارد دیگر می توان به برنامه های هوشمند سطح استراتژیک، مانند نرم افزار نظارت بر بازارهای حمل و نقل و دستیارهای شخصی دیجیتال اشاره کرد.

 

بلاک چین های تدارکات دریایی و تجارت

فناوری بلاکچین، مشخصا تعدادی اثبات سیستم مفهومی قبلاً تولید و آزمایش شده است. سیستم عامل های نمونه، یعنی TradeLens، Insurwave و CargoX در حال فعالیت تجاری هستند. بلاکچین های سازمانی دریایی قراردادهای هوشمند را از طریق سیستم عامل های بلاکچین مجاز (خصوصی) پیاده سازی می کنند و در درجه اول فرایندهای اسناد تجاری را دیجیتالی می کنند. برنامه های کمتری برای بلاکچین های فعال شده در اینترنت اشیا برای نظارت بر ماشین آلات حمل بار و کشتی استفاده می شوند. چند برنامه اولیه نیز شامل حمل و نقل خدمات ارز رمزپایه است. سیستم عامل های  Hyperledger FabriC، Enterprise Ethereum و R3 Corda Enterprise فناوری اساسی (لایه زیرساخت) را برای توسعه، استقرار و بهره برداری از بلاک چین های شرکت دریایی (لایه کاربرد) تشکیل می دهند و به طور مداوم در حال رشد و تکامل هستند.

برنامه های کاربردی بلاکچین دریایی نیز به طور مداوم به سمت تحقق بخشیدن به پتانسیل تحول فناوری بلاکچین، فراتر از بهبود تدریجی مدیریت عملیات بدون کاغذ یا مدیریت دارایی های فیزیکی توزیع شده و غیرمتمرکز، تکامل می یابند. مدل کسب و کار سازمان های خصوصی، که حمل و نقل به صورت الگوریتمی مدیریت می شود، ادغام فناوری های فوق در راه حل های خودمختار نیز ممکن است به زودی آزمایش شود.

 

ترجمه و تنظیم: توسط تیم ترجمه آوانلاین

نباید فراموش کنید که میزان بیمه بیکاری دریافتی فرد نباید از 80 درصد متوسط حقوق او بیشتر باشد.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا