حمل و نقل بین المللیتعاریف حمل و نقل
موضوعات داغ

معرفی انواع اسناد حمل بین المللی (TRANSPORT DOCUMENT) بخش اول

تعاریف حمل و نقل

معرفی انواع اسناد حمل بین المللی (TRANSPORT DOCUMENT)

 

اسناد حمل ( TRANSPORT DOCUMENT )

هویت و ویژگی كالا ی مورد معامله را اسناد حمل تعیین می نمایند. این اسناد از مهم ترین اوراق در مجموعه خرید خارجی به شمار می آیند.

معرفی انواع اسناد حمل بین المللی (TRANSPORT DOCUMENT) بخش اول 6 | آفکو

اهمیت اسناد حمل برای خریدار: خریدار با انجام تعهدات مالی خود و تسویه حساب با بانك گشاینده اعتبار و یا فروشنده ، می تواند با ارائه اصل اسناد حمل به گمرك مربوطه نسبت به انجام تشریفات گمركی و ترخیص كالا ی خود اقدام نماید.

اسناد حمل به دو گروه متعارف یا متداول (Conventional) و خاص (Special) تقسیم می شوند

اسناد حمل متعارف عبارتند از :

بارنامه (Bill of Lading-B/L)

ﭘﻴﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ (Pro Forma Invoice)

فاكتور (Commercial Invoice)

معرفی انواع اسناد حمل بین المللی (TRANSPORT DOCUMENT) بخش اول 7 | آفکو

گواهی مبدا (Certificate of Origin)

لیست بسته بندی یا عدل بندی (Packing List)

گواهی آزمایش یا بازرسی (Test or Inspection Certificate)

بیمه نامه (Insurance Policy)

ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ

اسناد حمل خاص: به اسنادی اطلاق می گردند كه حسب مورد و بر اساس ویژگی خاص كالا ی مورد سفارش، علاوه بر اسناد متعارف در قرارداد لحاظ و طرفین معامله مكلف به تهیه آن ها بر اساس شرایط تعیین شده می باشند.

از جمله اسناد حمل خاص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

سیاهه گواهی شده (Certified Invoice)

سیاهه تائید شده (Legalized )

گواهی وزن (Weight Certificate)

سیاهه کنسولی (Consular Invoice)

گواهی آنالیز سازنده کالا (Manufacturer Analysis Certificate)

گواهی لیست سیاه (Black List Certificate):.

گواهی بهداشت و سلامت (Health Veterinary & Sanitary Certificate)

گواهی ضد عفونی (Fumigation Certificate)

نكته : هر دو نوع اسناد حمل ، اصطلاحا واحدالاعتبار بوده و نقص یا ایراد یا فقدان تاییدیه ها در مورد هر كدام می تواند موجبات عدم پرداخت وجه به فروشنده و نیز عدم ترخیص و دریافت كالا توسط خریدار را در بر داشته باشد.

تعریف کلی بارنامه

به طور کلی بارنامه عبارت از سندی است که توسط شرکت حمل کننده و یا عامل حمل پس از دریافت کالا جهت حمل صادر می گردد .

بارنامه ها دارای انواع مختلف می باشند :

بارنامه دریایی

بارنامه هوایی

بارنامه زمینی

راه نامه راه آهن

رسید نامه پستی

 

۱- بارنامه دریائی ( BILL OF LADING )

بارنامه دریائی سندی است که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا جهت حمل صادر می گردد.

در صورتی که بارنامه به صورت دریافت برای حمل RECEIVED FOR SHIPMENT صادر شده باشد حاکی از وصول کالا توسط شرکت کشتیرانی مربوطه بوده ولی نشانگر حمل قطعی کالا نمی باشد و در صورتی که کالا در کشتی مشخص جهت حمل به مقصد معینی بارگیری شود سندی که صادر می شود بارنامه ( آن بورد ) ON BOARD نام دارد .

در بارنامه کلیه شرایط حمل و همچنین مشخصات بار از قبیل وزن و حجم و نوع کالا و تعداد بسته ها ( نگله ) و نیز نام بندر مبدا بارگیری و بندر مقصد و نام کشتی به علاوه تاریخ حمل قید می گردد .

در صورتی که کرایه حمل در مبدا پرداخت شده باشد عبارت ( FREIGHT PAID) FREIGHT REPAID ) و در حالتی که کرایه حمل در مقصد پرداخت گرد عبارت ( FREIGHT COLLECT ) یا ( FREIGHT TO BE PAID AT DESTINATION ) در بارنامه ذکر می گردد .

نکته

بارنامه قرارداد حمل کالا نیست ولی بیانگر آن است که قراردادی برای حمل کالا منعقد و یا موافقت جهت حمل محموله قبل از صدور بارنامه به عمل آمده است.

بارنامه دریایی معمولا در چندین نسخه اصلی ORIGINAL صادر می گردد و از لحاظ در اعتبارات اسنادی درخواست می شود که کلیه نسخ اصلی که در اصطلاح به آن FULL SET می گویند با بانک معامله کننده اسناد حمل ارائه گردد و چنانچه یکی از نسخ اصلی ارائه نشده باشد بانک از معامله اسناد حمل تحت اعتبار اسنادی مربوطه خودداری می نماید.

علت صدور بارنامه در چند نسخه اصلی , آن بوده است که در صورت مفقود شدن یکی از نسخ , صاحب کالا بتواند با ارائه نسخه دیگر کالا ی خود را از شرکت کشتیرانی دریافت دارد و بانک معامله کننده اسناد حمل , معمولا اسناد حمل را در دو مجموعه جدا از هم پست می نماید تا در صورتی که یک مجموعه از اسناد حمل در بین راه مفقود گردد مجموعه دوم به بانک گشایش کننده رسیده و آن بانک بتواند اسناد حمل را بررسی و جهت دریافت کالا به خریدار ارائه دهد .

نکته

بارنامه دریایی معمولا سند مالکیت کالا به شمار رفته و قابل معامله است و بنابراین کالا در مقصد توسط شرکت کشتیرانی تنها در صورت ارائه یک نسخه امضا شده اصلی ORIGINAL بارنامه تسلیم خریدار می گردد.

اگر کالا ی تحویل شده به کشتی از لحاظ ظاهری در بسته بندی خوب ارائه شده باشد و شکل ظاهری بسته نشانگر آسیب دیدگی آن نبوده و جمله ای دال بر هر گونه عیب و نقصی د ربارنامه نباشد , این بارنامه را اصطلاحا بارنامه تمیز یا CLEAN می گویند .

در صورتی که جمله ای د ربارنامه ذکر شده باشد که حاکی از بسته بندی معیوب کالا باشد این گونه بارنامه ها را اصطلاحا CIAUSED B\L ( بارنامه مقید ) و یا DIRTY B\L یا FOUL B\L می نمایند و بانک ها طبق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی چنین بارنامه ای را قبول نمی کند مگر اینکه دستور دهنده اعتبار آن را قبول نماید .

در بارنامه دریائی مشخصات زیر درج می شود

نام و آدرس فرستنده کالا SHIPPER

نام و آدرس گیرنده کالا CONSIGNEE

نام بندر مبدا بارگیری PORT OF LOADING

نام بندر مقصد تخلیه PORT OF DISCHARGE

نام کشتی حمل کننده کالا OCEAN VESSEL

شرح کالا DESCRIPTION OF GOODS

تعداد بسته ها و وزن و حجم آن کالا ی مورد حمل NUMBER OF PACKAGES OR UNITS

این که کالا در انبار کشتی بارگیری شده است که این موضوع با ذکر کلمه ON BOARD نشان داده می شود .

ذکر این که کرایه حمل در مبدا پرداخت شده و یا این که در مقصد پرداخت می شود .

تاریخ بارنامه : در صورتی که اعتبار اسنادی بارنامه ارائه شده به بانک معامله کننده اسناد حمل پس از مدت ۲۱ روز از تاریخ حمل آن باشد , این نوع بارنامه را کهنه STALE می نمایند و بانک معامله کننده طبق ماده ۴۳ مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ( بروشور ۵۰۰ اطاق بازرگانی بین المللی ) از قبول آن خودداری می نماید مگر آنکه صراحتا در اعتبار تاریخ معین ذکر شده باشد .

در بارنامه بهتر است کلمه SHIPPED استفاده شده باشد که حاکی از در راه بودن کالا ی موضوع بارنامه است و چنانچه عباراتی نظیر SINCE SHIPPED و یا RECEIVED FOR SHIPMENT قید شده باشد بانک ها در اعتبارات اسنادی بایستی از قبول چنین نوع بارنامه هایی خودداری نمایند .

البته طبق مقررات متحد الشکل اعتبارت اسنادی بارنامه دریایی دریافت جهت حمل مورد قبول نیست مگر آن که به صراحت بارنامه حمل در وسیله نقلیه در خواست شده باشد .

لذا بانک ها باید با توجه به مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی از قبول بارنامه دریایی دریافت جهت حمل Rceveid for Shipment خودداری نمایند .

لذا مشخص می شود که مقررات متحد الشکل بین بارنامه دریایی حمل بندر به بندر با حمل مرکب چند وجهه تفاوت قایل شده است و در حمل چند وجهه بارنامه تحویل برای حمل عملا پذیرفته شده در حالیکه در بارنامه دریایی بندر به بندر بارنامه تحویل برای حمل پذیرفته نیست مگر آنکه به صراحت در متن اعتبار اسنادی ذکر شده باشد .

در بارنامه قسمتی در نظر گرفته شده است تا نام فرد یا موسسه ای نوشته شود که هنگام رسیدن کالا به مقصد باید به او اطلاع داده شود و این نکته با عبارت NOTIFY PARTY مشخص می گردد .

در صورتی که کالا روی عرشه ON DECK حمل شده باشد این موضوع روی بارنامه قید می گردد . در اعتبارات اسنادی بانک معامله کننده اسناد حمل طبق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی اطاق بازرگانی بین المللی مجاز به قبول چنین بارنامه ای نمی باشد مگر اینکه در متن اعتبار اسنادی مورد بحث صراحتا چنین بارنامه ای راقبول نموده باشد .

اگر بارنامه دریایی حاکی از حمل کالا روی عرشه کشتی را بپوشاند باید توجه داشت که پر خطرترین نوع حمل دریایی آن است که کالا روی عرشه کشتی حمل شود .

بعضی از کالا ها مانند تیر آهن با توجه به ماهیت آن باید روی عرشه حمل شوند , به علاوه با توجه به حمل کالا به وسیله کانتینر معمولا کشتی های کانتینر را روی عرشه حمل می نمایند .

تاریخ صدور بارنامه به دلایل زیر بایستی قید گردد

اگر مهلت حمل کالا در اعتبار اسنادی قید شده باشد تاریخ بارنامه نشان دهنده آن است که کالا به موقع حمل شده است یا خیر

اسناد اعتباری بایستی فورا پس از حمل به بانک کارگزار ارائه شود و حداکثر ۲۱ روز پس از تاریخ صدور بارنامه فروشنده می تواند اسناد حمل را ارائه دهد.

در غیر این صورت بانک از قبول اسناد حمل طبق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی اطاق بازرگانی بین المللی خودداری می نماید چنین بارنامه ای را که پس از ۲۱ روز از تاریخ صدور ارئه شده باشد همان گونه که گفته شد در اصطلاح تجارت بین المللی بارنامه کهنه یا بیات STALE می گویند.

علت عدم قبول چنین بارنامه کهنه در اعتبارات اسنادی این است که اصولا اسناد حمل باید زودتر از حمل از کالا به دست خریدار برسد تا بتواند پس از طی تشریفات بانکی و گمرکی نسبت به ترخیص کالا در زمان معین از گمرک مقصد و در نتیجه فاسد شدن آن و یا خسارت دیدن آن شود . به علاوه هزینه انبارداری گمرک نیز به آن اضافه می گردد.

 

در صورتی که کالا روی عرشه ON DECK حمل شده باشد این موضوع روی بارنامه قید می گردد . در اعتبارات اسنادی بانک معامله کننده اسناد حمل طبق مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی اطاق بازرگانی بین المللی مجاز به قبول چنین بارنامه ای نمی باشد مگر اینکه در متن اعتبار اسنادی مورد بحث صراحتا چنین بارنامه ای راقبول نموده باشد .
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا