حمل و نقل بین المللیتعاریف حمل و نقل
موضوعات داغ

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بخش دوم

حمل و نقل بین المللی

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای

 

مقررات بهداشتی بین المللی  ( International Health Regulations )

 

 

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بخش دوم 10 | آفکو

اورژانس بهداشت عمومی با توجه به نگرانی بین المللی به عنوان یک رویداد غیر عادی به صورت ذیل تعریف شده است

اورژانس بهداشت عمومی باعث ایجاد خطر در مورد گسترش بیماری به صورت بین المللی شده و بالقوه نیازمند یک پاسخ بین المللی هماهنگ می باشد. مهم ترین بخش برای گزارش PHEIC (Public Health Emergency of International Concern )، مبادی ورودی منتخب می باشند که پیشگیری های روتین و ابزارهای کنترلی و پاسخ به رویدادها را به عهده دارند.

کشورهای عضو از ۱۵ ژوئن ۲۰۰۵ به مدت ۲ سال وقت داشتند تا وضعیت خود را بررسی نمایند و برنامه خود را برای اجرای ظرفیتهای کلیدی آماده نمایند و بمدت ۵ سال از تاریخ فوق برای کاربردی نمودن برنامه های آماده شده بر اساس پروتکل مصوب وقت دارند .

انجام وظیفه در مرزها و اجرای مقررات مربوط به مراقبت های بهداشتی مرزی باید توسط کارکنانی صورت پذیرد که از دانش کافی برخوردار باشند تا بتوانند به عنوان اولین فردی که در مبادی مرزی با موارد مشکوک مواجه می گردد، قادر به تشخیص سندرم های مرتبط باشند.

در این زمینه مقامات صلاحیت دار در تمامی مبادی ورودی مرزی نیز باید مشخص شده و هنگامی که برای یک خطر بهداشت عمومی دارای اهمیت بین المللی راه حلی مورد نظر باشد، تا آنجایی که قابلیت اجرا وجود داشته باشد باید هرگونه اطلاعات مربوط به منابع عفونت یا آلودگی شامل ناقلین و مخازن در مبادی ورودی را که ممکن است باعث انتشار بین المللی بیماری ها شوند را به سطوح بالاتر ملی و در نهایت سازمان جهانی بهداشت ارائه دهند.

هر کشور باید لیستی از بنادر و فرودگاه های صلاحیتدار را که ظرفیت های کلیدی را که می توانند اجرا نمایند، تعیین نموده و به سازمان جهانی بهداشت ارائه دهند و هر تغییری که ممکن است در لیست بنادر و فرودگاه های مزبور اتفاق افتد را اطلاع دهند. البته این اطلاعات به سازمان جهانی بهداشت ارسال و از آنجا سریعا در سطح جهانی منتشر خواهد شد.

مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بخش دوم 11 | آفکو

 

تعریف قرنطینه ( Quarantine )

قرنطینه عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز.

به عبارت ساده تر نگهداری جاندار در مدت زمان معین در شرایط خاص و تحت نظارت کنترل جهت حصول اطمینان از سلامت و عدم انتشار آلودگی قبل از ورود به مبدا می باشد. اصل این واژه از ایتالیایی Quarantina یا Quaranta giorni گرفته شده است و مربوط به ونیز سده هفدهم می باشد و معنای دوره چهل روزه میدهد. در زبان فارسی قرنطینه از واژه فرانسوی Quarantaine که از همان ریشه است، گرفته شده است.

قرنطینه به معنی محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز است. قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می‌شود، ولی در پاره‌ای موارد برخی جانوران نیز قرنطینه می‌شوند.

 

هدف از قرنطینه

امروزه با درك جدیدی که نسبت به شناخت راه های انتقال بیماری، عوامل بیماری زا و پیشرفت طریق پیشگیری از قرنطینه به وجود آمده است مفهوم قرنطینه وسیع تر و جامع تر شده است. به طوریكه به عنوان اولین خاکریز و سد دفاعی در برابر عوامل بیماری زا و عفونی تلقی می شود و شامل تمامی اعمالی می گردد که می بایست رعایت شود تا از ورود عامل بیماری زا به منطقه پاك و عاری از آلودگی جلوگیری نماید.

با توجه به متعدد بودن راه های سرایت عوامل عفونی بیماری زا قرنطینه شامل مجموعه عوامل و عملكردهایی است که مبادی ورودی نهایی محصولات را از عدم ورود محصول آلوده مطمئن می سازد و از ورود عوامل عفونی بیماری زا از هر یك از راه های ممكن جلوگیری نماید و سلامت کالاها را در منطقه تضمین و بیمه نماید.

اهمیت قرنطینه در محدود کردن منطقه آلوده و جلوگیری از سرایت بیماری به مناطق دیگر است. این امر سبب خواهد شد که در وسعت کمتری با بیماری ها برخورد شود و نیرو، سرمایه و هزینه کمتری مصرف شود. در عوض قدرت، شدت و سرعت بیشتری در برخورد با بیماری ها و کنترل و مهار آن ها اعمال گردد.

امروزه بر اساس قوانین سازمان بهداشت جهانی OIE جهت جلوگیری از انتشار آلودگی در مسیر جابجایی و همچنین حصول اطمینان از خروج به عنوان مثال، دام آلوده قبل از جایجایی اقدام به ایجاد قرنطینه پیش از صادرات نموده است.

به این هدف که از خروج و انتشار آلودگی جلوگیری نماید و این مضاف بر قرنطینه پیش از ورود می باشد که در این قرنطینه علاوه بر حصول اطمینان از سلامت و نتایج آزمایشات و یافته های قرنطینه پیش از خروج ، از ورود آلودگی که ممكن است طی مسیر منتقل شده باشد نیز حفاظت و سیانت می نماید.

 

شرح وظايف دفتر قرنطينه و امور بين الملل

انجام کليه اقدامات لازم جهت پيش گيري از احتمال سرايت و نفوذ بيماري هاي واگير به داخل کشور به منظور حفظ سرمايه ها و نهايتا حفظ بهداشت عمومي جامعه

بررسي نقاط مرزي کشور ( زميني، دريائي و هوایي ) راه ها و معابر داخلي به منظور ايجاد و احداث پست هاي قرنطينه مرزي و داخلي جهت کنترل بهداشتي نقل و انتقال کالا ها

تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و ضوابط بهداشتي جهت صادرات و واردات کالا با توجه به توصيه هاي بهداشتي جهاني و آخرين گزارشات و دستاوردهاي علمي

کسب آخرين اطلاعات علمي از مراکز و مجامع بين المللي و به کارگيري آن ها در جهت واردات کالا

صدور گواهي نامه ها و مجوزهاي بهداشتي صادرات و واردات و ترانزيت کالا پس از اقدامات قرنطينه اي و کنترل هاي بهداشتي براساس مقررات مربوط

تجهيز و تکميل پست هاي قرنطينه و پيگيري هاي لازم در ارتباط با اجراي مقررات و دستورالعمل هاي بهداشتي و قرنطينه اي در سطح کشور

مراقبت در اجراي برنامه هاي کنترل بهداشتي، نقل و انتقالات در داخل کشور از طريق ايجاد پست هاي قرنطينه ثابت و موقت، طبق برنامه هاي مصوب سازمان

شرکت در جلسات و سمينارهاي داخلي و بين المللي در زمينه بيماري هاي مختلف و نحوه کنترل و پيشگيري از آن ها در سطح کشور و بين الملل و اتخاذ تصميمات لازم

تهيه، تنظيم، تدوين، و تجديد قراردادها، تفاهم نامه ها و پروتکل هاي بهداشتي بين کشورهاي همسايه و طرف قرارداد و نظارت بر اجراي دقيق مفاد پروتکل ها و رعايت مقررات مربوط

همکاري، تهيه و تدوين و تنظيم و پيگيري پروتکل بهداشتي و فني تخصصي با کشورهاي خارجي با هماهنگي واحدهاي فني ذيربط

برگزاري اجلاس ها و سمينارهاي بين المللي با هماهنگي واحدهاي ذيربط

انجام پيگيري امور کنسولي و پيش بيني تسهيلات و انجام اقدامات لازم به منظور عزيمت مامورين اعزامي سازمان به خارج از کشور شامل اخذ گذرنامه، اخذ ويزا، تهيه بليط، تهيه ارز و غيره از طريق امور بين الملل وزارت

 

تصویب نامه در خصوص هزینه خدمات قرنطینه ای

دریافت هزینه خدمات قرنطینه ای با ارز بین المللی از کلیه کشتی هایی که از بنادر خارجی به آب های ایران وارد می شوند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب در تاریخ ( ۱۳۷۹/۷/۲ )

۱ – به منظور انجام خدمات قرنطینه ای در بنادر، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از کلیه کشتی هایی که از بنادر خارجی به آب های ایران وارد می‌شوند و در لنگرگاه ها و بنادر ایران توقف می‌نماید، برای هر سفر دریایی از هر کشتی یک بار
‌وجوهی طبق جداول ذیل بر حسب ظرفیت ناخالص کشتی ها به نام “‌هزینه خدمات قرنطینه ای” با ارز بین‌المللی دریافت می‌شود:

 کشتی های باری و مسافری

تا ظرفیت پانصد تن ظرفیت غیر خالص معاف

از ظرفیت غیر خالص ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن هر فروند معادل ۲۶.۴ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۱۰۰۱ تن تا ۲۵۰۰ تن هر فروند معادل ۳۴.۱ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۲۵۰۱ تن تا ۴۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۱.۸ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۴۰۰۱ تن تا ۵۵۰۰ تن هر فروند معادل ۴۵.۱ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۵۵۰۱ تن تا ۷۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۹.۵ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۷۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۵۲.۸ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۱۰۰۰۱ تن تا ۲۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۵۷.۲ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۲۰۰۰۱ تن تا ۳۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۶۰.۵ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۳۰۰۰۱ تن به بالا هر فروند معادل ۶۴.۹‌ دلار

کشتی های نفتکش

تا ظرفیت غیر خالص ۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۲۶.۴ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۵۰۰۱ تن تا ۱۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۳۱.۹ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۱۵۰۰۱ تن تا ۲۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۳۷.۴ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۲۵۰۰۱ تن تا ۳۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۱.۸ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۳۵۰۰۱ تن تا ۴۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۵.۱ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۴۵۰۰۱ تن تا ۵۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۴۹.۵ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۵۵۰۰۱ تن تا ۶۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۵۲.۸ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۶۵۰۰۱ تن تا ۷۵۰۰۰ تن هر فروند معادل ۵۷.۲ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۷۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۶۰.۵ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۱۰۰۰۰۱ تن تا ۱۵۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۶۴.۹ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۱۵۰۰۰۱ تن تا ۲۵۰۰۰۰ تن هر فروند معادل ۶۸.۲ دلار

از ظرفیت غیر خالص ۲۵۰۰۰۱ تن به بالا هر فروند معادل ۷۲.۶ دلار

 

۲ – علاوه بر وجوه مندرج در بند (۱) به منظور انجام اقدامات بهداشتی برای دفع جوندگان و صدور گواهینامه بین‌المللی برای کشتی هایی که فاقد گواهینامه معتبر باشند، بر حسب ظرفیت خالص ثبت شده کشتی ها وجوهی به شرح زیر با ارز بین‌المللی دریافت می‌گردد :

تا ۱۰۰ تن ظرفیت خالص ثبت شده معاف از ۲۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۳۵۰۰ تن هر فروند معادل ۲۱۱.۲ دلار
از ۱۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۲۵۰۰ تن هر فروند معادل ۱۸۹.۲ دلار از ۵۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۶۵۰۰ تن هر فروند معادل ۳۷۹.۵ دلار
از ۳۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۴۵۰۰ تن هر فروند معادل ۲۸۴.۹ دلار از ۴۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۵۵۰۰ تن هر فروند معادل ۳۲۲.۳ دلار
از ۱۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۱۵۰۰ تن هر فروند معادل ۱۱۳.۳ دلار از ۷۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۸۵۰۰ تن هر فروند معادل ۴۹۲.۸ دلار
از ۶۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده تا ۷۵۰۰ تن هر فروند معادل ۴۵۵.۴ دلار از ۸۵۰۱ تن ظرفیت خالص ثبت شده به بالا هر فروند معادل ۵۳۱.۳ دلار

 

تبصره )

بهای مقدار سموم مورد مصرف با توجه به ارزش زمانی محاسبه و به هزینه فوق اضافه خواهد شد.

۲ – سازمان بنادر و کشتیرانی به نیابت از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول اخذ عوارض مذکور می‌باشد و باید

‌درآمدهای یاد شده را با صدور قبض رسمی وصول و به حساب ۷۰۴ خزانه نزد بانک مرکزی ایران واریز و صورت وجوه وصولی و واریز شده به حساب فوق را ماهانه تهیه و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

۳ – درآمدهای حاصل از اجرای این تصویب نامه و همچنین وجوهی که بر طبق قوانین دیگر برای هزینه‌های بهداشت بندری و قرنطینه بنادر وصول می‌گردد، به حساب شماره ۷۰۴ خزانه داری کل نزد بانک مرکزی ایران واریز می‌شود و معادل مبلغی که به خزانه داری کل واریز شده است، طی ردیف جداگانه‌ای منظور و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد تا برای احیا و بهبود استاندارد و گسترش پست های قرنطینه ای در مرزهای مختلف کشور و رفع کمبودهای موجود و ارائه خدمات بهداشتی در بنادر کشور و توسعه برنامه‌های بهداشتی روستاهای محروم مصرف گردد.

۴ – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است برای اجرای فعالیت های بالا از محل درآمدهای مذکور در بند (۱) در حدود

‌اعتبارات مصوب در بودجه وجوه لازم را با پیشنهاد اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماری ها در اختیار معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان ها قرار دهد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرفا به مصرف موارد یاد شده در بند (۳) برسد.

پرچم دریانوردی در رمز بین‌المللی پرچم در کشتی‌ها که افراشتن آن به معنی قرار داشتن کشتی در وضعیت قرنطینه است  پرچم زرد رنگ در رمز بین‌المللی پرچم در کشتی‌ها با نام «پرچم کِبِک».
در گذشته، این پرچم، نشانه وجود قرنطینه در کشتی بود. اما امروز، نشانه پاک بودن کشتی از بیماری و درخواست پهلوگیری در اسکله و بازرسی است.
مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بخش دوم 12 | آفکو مقررات بهداشتی و قرنطینه ای بخش دوم 13 | آفکو

 

منبع: آی اکسپورت

قرنطینه عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرساز.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا