حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

موارد معافیت متصدی حمل کالا و شرایط استنادی در کنوانسیون (بخش اول)

حمل و نقل بین المللی

موارد معافیت متصدی حمل کالا و شرایط استنادی در کنوانسیون

 

حمل و نقل بین المللی یعنی ارائه راهکاری برای تحویل نیازمندی های مصرفی و کالایی که استفاده تجاری و شخصی دارند از یک کشور مبدا به کشور مقصد . خدمات شرکت های حمل و نقل بین المللی شامل انواع روش های حمل چندوجهی از قبیل زمینی(جاده ای) ، ریلی، هوایی و دریایی می باشد.

در این مقاله به موارد معافیت متصدی حمل کالا در انواع کنوانسیون ها پرداخته می شود .

موارد معافیت متصدی حمل کالا و شرایط استنادی در کنوانسیون (بخش اول) 6 | آفکو

کنوانسیون ورشو ، یک کنوانسیون یا عهدنامه است که برای یکسان‌سازی قوانین مشخص در رابطه با حمل و نقل بین المللی از طریق آسمان با استفاده از ناوگان حمل و نقل هوایی تعبیه شده است .

این موافقت نامه برای حمل و نقل افراد، توشه یا کالاها از طریق هواپیما ، تنظیم شده است.

کنوانسیون ورشو  1929:

برای مثال بند 2 از ماده 10 کنوانسیون ورشو 1929 مقرر می دارد: فرستنده کالا (صاحب کالا) مسئول کلیه خسارتی است که متصدی حمل و نقل یا هر شخص دیگر بعلت نامنظم بودن یا نادرست بودن یا کامل نبودن مشخصات بار و اظهارات او متحمل می گردد. بنابراین هر چند کنوانسیون ورشو اندراج شرط اسقاط و یا تحدید مسئوولیت متصدی حمل را نپذیرفته است ولیکن با فرض قبول این شرط، می توان گفت صاحب کالا مسئول زیان به بار آمده به علت نامنظم بودن یا نادرست بودن مشخصات بار و اظهارات خود است. به عبارتی می توان گفت که مفهوم مخالف آن این است که متصدی حمل بدلیل نامنظم بودن و یا نادرست بودن مشخصات بار توسط صاحب کالا، فاقد مسئوولیت خواهد بود.

در بند 2 از ماده 13 همان کنوانسیون آمده که متصدی حمل و نقل مکلف است به محض وصول کالا، مراتب را به گیرنده کالا اطلاع رسانی کند تا مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که طی آن باید به مقصد برسد، نرسیده باشد، گیرنده مجاز است حقوق ناشی از قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد، بنابراین چنانچه صاحب کالا در وقت مقرر اقدام قانونی لازم  را بعمل نیاورد، مسئوولیت متصدی حمل با مرور زمان روبرو بوده و عملا سلب مسئوولیت از وی خواهد شد.

بند یک از ماده 20 کنوانسیون ورشو همچنین اعلام می دارد : در صورتی که متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ کردند یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین وی مقدور نبوده است، مسئول نخواهد بود. بنابراین با توسعه قوه قاهره می توان گفت که متصدی حمل با معافیت از مسئوولیت روبرو خواهد بود.

مسئوولیت متصدی حمل در کنوانسیون ورشو وفق بند دو از ماده 2،  به ازای هر کیلو گرم به مبلغ 250 فرانک محدود شده است. به عبارتی دیگر باید گفت که درج شرط کاهش مسئوولیت متصدی حمل و نقل در قرارداد حمل عملا با توجه به مفاد کنوانسیون ورشو،  قابل اعتنا نبوده چرا که درکنوانسیون تحدید مسئوولیت متصدی حمل تا سقف معین جنبه آمرانه داشته و لذا درج شرط کاهش مسئوولیت متصدی حمل  و نقل پائین تر از سقف در نظر گرفته شده  در این کنوانسیون ، فاقد جایگاه و وجاهت حقوقی لازم در حمل و نقل هوایی بین المللی است.

موارد معافیت متصدی حمل کالا و شرایط استنادی در کنوانسیون (بخش اول) 7 | آفکو

ساختمان حرفه ی حمل و نقل یا ترانزیت بین المللی ، مملوع از کنوانسیون های مختلف است که در مورد بخش ها و اجزای مختلف این رشته تصمیم گیری انجام داده است . برای مثال کنوانسیون های  TIR برای تشریفات گمرکی ، CMR برای حمل و نقل زمینی (جاده ای) و COTIF برای حمل و نقل بین المللی برای راه آهن ساخته شده است .

کنوانسیون مونترال ، به منطور يكپارچه سازی برخي مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی با هدف بروز رسانی و ادغام كنوانسيون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوين شده است. افزون بر اين، منافع مسافران و ارسال كنندگان كالا نيازمند حمايتي بهتر بود. اعتقاد عمومي بر اين بود كه تعادل و توازن بين منافع متصديان حمل از يكسو، و منافع مسافران از ديگر سو، بايد به نفع مصرف‌كننده اصلاح گردد برای اطلاعات بیشتر در مورد این کنوانسیون به مقاله زیر رجوع کنید .

کنوانسیون مونترال : تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روز آمد و ادغام شده سیستم ورشو

کنوانسیون مونترال 1999 :

باید یادآوری نمود بند 1 مادة 21 کنوانسیون مونترال متصدی را از درج شرط عدم مسوولیت یا محدود کردن مسوولیت در قبال خسارات تا مبلغ 100000 حق برداشت ویژه (SDR) که برای وی تعیین شده، ممنوع کرده است. برای خسارات متجاوز از 100000 حق برداشت ویژه، به موجب بند 2 مادة 21 کنوانسیون مونترال متصدی حمل مسوول نخواهد بود مشروط به اینکه وی بتواند ثابت نماید که ( الف ) این خسارت ناشی از تقصیر یا فعل یا ترک فعل سهل انگارانه دیگر متصدی حمل یا خدمه یا نمایندگان وی نبوده ؛ یا ب ) این خسارت منحصراً ناشی از تقصیر یا فعل یا ترک فعل سهل انگارانة شخص ثالث بوده است) . بنابراین ، کنوانسیون مونترال برای ردیف اول خسارت که میزان آن 100000 حق برداشت ویژه می باشد، مسوولیتی مطلق وضع نموده که در مورد آن دفاع مذکور در بند 2  مادة 21 کنوانسیون مونترال در دسترس متصدی نمی باشد.

مسوولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر  :

به موجب بند 3 مادة 3 کنوانسیون مونترال متصدی حمل باید ( برای هر تکه بار همراه تحویل شده ، رسید شناسایی بار همراه برای مسافر) صادر نماید . مع هذا، اگر این مقرره کنوانسیون مونترال اجرا نگردد ، آثار و نتایج زیادی برای متصدی حمل به همراه ندارد. مادة 3 کنوانسیون مونترال اقتباس شده از مادة 4 کنوانسیون ورشو میباشد . مادة 4 کنوانسیون ورشو اشعار می دارد که عدم صدور رسید بار همراه مسافر ( که این رسید در کنوانسیون مونترال به رسید شناسایی بار همراه تبدیل شده) مانع بهره مندی متصدی حمل از محدوده های مسوولیت مقرر در بند 2 مادة 22 کنوانسیون ورشو می گردد. بند 5 مادة 3 کنوانسیون مونترال همچون بند 2 مادة 4 کنوانسیون ورشو اشعار می دارد که عدم صدور رسید شناسایی بار همراه مسافر بر وجود یا صحت قرارداد حمل تاثیری نمی گذارد، اما برخلاف کنوانسیون ورشو (1929) متصدی حمل حتی در صورت عدم صدور رسید شناسایی بار همراه می تواند از محدوده های مسوولیت مقرر در بند 2  مادة 22 کنوانسیون مونترال بهره مند شود.

متصدی حمل در قبال

1 ) تلف بار همراه تحویل شده ،

2 ) مفقود شدن بار همراه تحویل شده و

3 ) خسارت به بار همراه تحویل شده ،

مشروط بر اینکه حادثة منتهی به اتلاف ، تلف یا خسارت در زمانی رخ داده باشد که بار همراه تحت مراقبت و کنترل متصدی حمل بوده، مسوول است. معهذا ، به موجب بند  2  مادة 17 کنوانسیون مونترال متصدی حمل می تواند درخصوص بار همراه مسافر از مسوولیت معاف شود ( اگر و تا میزانی که خسارت، ناشی از نقص ذاتی، کیفیت یا عیب بار همراه باشد). به موجب بند 2 مادة 17 کنوانسیون مونترال نقص بسته بندی ، دفاع معتبری به شمار نمی آید و به نظر نمی رسد که متصدی حمل بتواند براساس آن مسوولیت خود را در قبال بار همراه تحویل شده ساقط نماید. درخصوص بار همراه به طور کلی مسافر عهده دار عمل بسته بندی می باشد نه متصدی حمل. برای متصدی حمل بهترین راه حل این است که در زمان تحویل بار از کیفیت مطلوب بسته بندی اطمینان حاصل کند.

اگر بار همراه تحویل شده مفقود شود بند 3 مادة 17 کنوانسیون مونترال به مسافر اجازه می دهد که حق خود را در مقابل متصدی حمل اجرا نماید اگر

1 ) متصدی حمل مفقود شدن بار را بپذیرد ؛ یا

2 ) بار همراه مسافر ظرف مدت 21 روز از موعد مقرر نرسیده باشد. ظاهراً حق مسافر با پذیرش مفقود شدن بار همراه توسط متصدی حمل یا انقضای 21 روز به طور خود به خود لازم الاجرا می شود . مع الوصف ، این حق خود به خود با بند 2 مادة 31 کنوانسیون مونترال که مقرر می دارد مسافر باید به موقع اخطاریه بدهد ، در تعارض می باشد. به نظر می رسد که حق خود به خود مسافر به این معنا است که دعاوی مربوط به گم شدن بار همراه دیگر نیازی به ارسال اخطاریة مذکور در بند 2 مادة 31 ندارد و باید به عنوان دسته جدایی از خسارات وارد به مسافر شناخته شود . به موجب بند 2 مادة 31 کنوانسیون مونترال مسافری که بار همراه تحویلی وی مفقود شده است، لازم نیست که ظرف هفت روز از ورود خسارت یا 21 روز از ابلاغ تاخیر به متصدی، اعتراض کتبی تسلیم کند. بنابراین، کنوانسیون مونترال این بحث را که آیا به موجب مادة 26 کنوانسیون ورشو مفقود شدن بار همراه تحویلی، نیاز به اعتراض کتبی دارد یا خیر، حل نموده است.

به هرحال ، بند 1 مادة 31 کنوانسیون مونترال که مقرر می دارد دریافت بدون اعتراض بار همراه تحویل شده توسط مسافر دلیل محمول بر صحت دریافت سالم آن است، در مورد مفقود شدن بخشی از بار همراه مسافر ( از قبیل سرقت از بار همراه که غالباً پس از دریافت بار همراه تحویل شده توسط مسافر کشف می شود) نیز اعمال می گردد . به علاوه، در مورد مفقود شدن جزئی، فرض تحویل سالم بار همراه ظاهراً مانع می شود که مسافر حق خود مبنی بر مفقود محسوب کردن بار همراه را در صورت عدم تحویل ظرف 21 روز از تاریخ مقرر اجرا کند. بنابراین ، متاسفانه موضوع سرقت جزئی از بار همراه مسافر مبهم باقی می ماند. در نتیجه ، لزوم انجام اعتراض کتبی برای مفقود شدن جزئی بار همراه تحویل شده که قبلاً وجود داشت – اگرچه محل بحث بود – در کنوانسیون مونترال هنوز وجود دارد، زیرا مفقود شدن جزئی بار همراه تحویلی می تواند هنوز به عنوان مصداقی از خسارت به بار همراه تحویل شده محسوب گردد.

به موجب بند 2 مادة 17 کنوانسیون مونترال مسوولیت متصدی حمل در قبال بار همراه تحویلی تابع دفاع (انجام کلیه اقدامات لازم) که در بند 1 مادة 20 کنوانسیون ورشو وجود دارد، نیست. بنابراین ، به موجب کنوانسیون مونترال مسوولیت متصدی برای بار همراه تحویلی باید مسوولیت مطلق تلقی گردد.

منبع: سایت حمل کالا

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا