حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

واژه ها و اصطلاحات تجاری کاربردی

حمل و نقل بین المللی

 واژه ها و اصطلاحات تجاری کاربردی

 

صورتحساب  Invoice :

بعد از فروش کالا به خریدار، باید صورتحساب روی سربرگ فروشنده صادر گردد و دارای مشخصات دقیق کالا باشد از قبیل :

واژه ها و اصطلاحات تجاری کاربردی 6 | آفکو
  • نام کالا
  • مشخصات فنی
  • وزن کالا
  • قیمت واحد
  • قیمت کل
  • ترم خرید طبق اینکوترمز ۲۰۱۰
  • شماره اعتبار اسنادی اگر باشد، نام خریدار
  • HS CODE کالا و موارد دیگر که طبق درخواست خریدار و شرایط قرارداد صادر می گردد.

شماره پلمپ  SEAL NO : 

تمام شرکت های کشتیرانی و بعضی از صاحبین کالا پس از اینکه تشریفات گمرکی کالا تمام شد و محموله اجازه ی بارگیری بر روی وسیله نقلیه را گرفته، یک پلمپ بر روی محل مشخصی از کانتینر الصاق می کنند.

این عمل باعث خواهد شد که هیچ کس نتواند بدون شکستن پلمپ، کانتینر را باز نماید و اگر پلمپ باز شود، شخص تحویل گیرنده خواه انباردار باشد یا شرکت حمل و نقل مسئول خواهد بود. این پلمپ ها فقط با شکستن یا بریدن جدا خواهند شد.

قبل از بارگیری کانتینر بر روی کشتی حتماً باید تمامی کانتینرها به پلمپ کشتیرانی الصاق گردند. چون باید پلمپ هر کانتینر در بارنامه قید گردد، تا صاحبین کالا مطمئن باشند کالایشان بدون دخل و تصرف حمل گردیده است. البته یک پلمپ هم گمرک خروجی مبدأ به کانتینر می زند که در بارنامه قید نمی گردد.

استریپ stuffing :

تخلیه کالا از کانتینر و انتقال به کامیون است که معمولا توسط لیفتراک انجام می‌گیرد.

واژه ها و اصطلاحات تجاری کاربردی 7 | آفکو

درابک Drabak :

عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی كه به موجب روش درابک مسترد می شود.

بارنويسی Writing :

مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسایل نقليه، به تدريج ريز آن را می نويسد تا بعدا با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود.

 

تمام شرکت های کشتیرانی و بعضی از صاحبین کالا پس از اینکه تشریفات گمرکی کالا تمام شد و محموله اجازه ی بارگیری بر روی وسیله نقلیه را گرفته، یک پلمپ بر روی محل مشخصی از کانتینر الصاق می کنند.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا