صادرات و واردات
موضوعات داغ

پنجره واحد چیست؟

واردات و صادرات

11 / 100

پنجره واحد چیست؟

 

پنجره واحد به تسهیلاتی اطلاق می شود که به طرفهای مبادله تجاری کمک می کند تا اطلاعات و اسناد استاندارد را از طریق یک نقطه ورود واحد مبادله کنند و در نتیجه تمام الزامات قانونی مربوط به قوانین صادرات ، واردات و انتقال را برآورده کنند. و انتقال را کامل کنید. از نقطه نظر عملی ، یک پنجره واحد ورودی فیزیکی یا الکترونیکی را برای ارائه و ذخیره همه داده ها فراهم می کند.

این ورودی توسط یک واحد یا مرجع مدیریت می شود ، که پس از دریافت اطلاعات ، آن را به تمام واحدهای مربوطه منتقل می کند. راه اندازی این سیستم مستلزم همکاری و مشارکت بین واحدهای دولتی مرتبط است و بنابراین نیاز به تعهد و راهنمایی قوی از سطوح بالای دولت دارد. دولتها باید تا آنجا که ممکن است جریان اطلاعات مربوط به تجارت بین المللی را افزایش دهند.

پنجره واحد چیست؟ 6 | آفکو

پس از مشخص شدن اطلاعات رسمی و تجاری مورد نیاز ، این داده ها باید استاندارد و هماهنگ شوند. همراه با توسعه اطلاعات سازگار ، استاندارد و ساده ، کاربرد موثر فناوری اطلاعات جریان تبادل داده را افزایش می دهد و در نتیجه تجارت سریعتر ، آسان تر و کم هزینه تر انجام می شود.

به منظور تسهیل و هماهنگی اطلاعات مورد نیاز برای تجارت در سطح تجارت بین المللی ، توصیه ها و استانداردهایی توسط سازمان های بین المللی مانند سازمان جهانی گمرک و C Fact ارائه شده است که باید برای اجرای سیستم پنجره واحد در نظر گرفته شود.

اهمیت و ضرورت پیاده سازی سیستم کسب و کار پنجره واحد

وجود روشهای تجاری پیچیده و پیچیده و هزینه های اضافی و هزینه های زیادی که صرف این رویه ها می شود (صدور و دریافت مجوزهای تجاری مرتبط از مدیران تجارت و حمل و ترخیص کالا از طریق گمرک و سایر اقدامات تجاری مرتبط) از موانع اصلی این شرکت است. باعث رشد سریع اقتصادی شد.

از این رو برای ایجاد رشد اقتصادی و حفظ در فضای رقابتی تجارت در عرصه های بین المللی امروزه جهان به سیستم های الکترونیکی یکپارچه ای نیاز است که تسهیل تجاری و شفافیت و کاهش زمان و هزینه های سازوکارهای تجاری را برای تجار و نهادها و مرتبطین تجاری ایجاد کنند.

پياده سازی پنجره واحد تجاری مزايای فراوانی برای دولت و بنگاه ها دارد. اين سيستم می تواند تا حد زيادی فرايند ارائه و تسهيم اطلاعات هم برای تاجران و هم برای مراجع دولتی روان سازی و تسهيل نمايد. برای بخش دولتی به طور مشخص، وجود پنجره واحد می تواند منجر به يكپارچگی بيشتر و موثرتر نظام‌ها و فرآيندهای موجود، تخصيص موثرتر و كاراتر منابع مالی و انسانی، اصلاح منابع درآمدی دولت،  افزايش رضايت تجار، افزايش امنيت، افزايش يكپارچگی و شفافيت در امور، كاهش فساد اداری و توانايی استفاده از تكنيک های پيچيده مديريت ريسک و كنترل جريان امور شود.

برای بخش خصوصی، استقرار پنجره واحد، مزايای نظير ايجاد يک نقطه رسمی واحد برای ارائه يكباره همه اطلاعات و اسناد مورد نياز به سازمان‌ها و نهادهای دولتی، ايجاد يک نقطه كانون برای دسترسی تجار به اطلاعات به‌ روز در خصوص قوانين تجاری جاری، ‌الزامات قانونی و شرايط پذيرش، كاهش هزينه‌ها از طريق كاهش تاخيرها، تسريع در امور اظهار و ترخيص كالا ، توضيح و تفسير قابل پيش‌بينی قوانين، تخصيص موثر و كاراتر منابع و افزايش شفافيت شود.

پنجره واحد چیست؟ 7 | آفکو

ضرورت پياده سازی سيستم پنجره واحد تجاری را از بعد تاثيرات آن بر جايگاه رقابتی کشورها می توان برررسی نمود.  نحوه انجام فعاليت های تجاری در کشورها بر جايگاه رقابتی آن ها تاثير می گذارد که اين امر به نوبه خود می تواند سبب کاهش يا افزايش انجام فعاليت های تجارت فرامرزی در کشورها گردد.

اهداف پیاده سازی سیستم پنجره واحد تجاری

 • ایجاد یک سیستم الکترونیکی واحد برای تجارت (گمرک ، صادرات ، واردات ، مجوز ، حمل و نقل) و کاهش زمان در مراحل صادرات و واردات
 • مبادله الکترونیکی اسناد تجاری مرتبط با اپراتورهای تجاری در سیستم و کاهش اسناد تجاری مرتبط (به ویژه اسناد مربوط به واردات و صادرات) و امکان پرداخت همزمان الکترونیکی
 • کاهش هزینه ها و زمان انجام مراحل تجاری
 • افزایش سرمایه گذاری در تجارت بین المللی و افزایش جذب سرمایه گذاری های مرزی
 • افزایش همکاری و مشارکت بخش های دولتی و خصوصی تجارت
 • تجارت چند جانبه ، مرزی و منطقه ای

فرصت های پیش روی پنجره واحد

علیرغم طولانی بودن زمان پیاده سازی پنجره واحد تجاری ، این پروژه مزایا و فرصتهایی را برای ذینفعان به همراه دارد:

 • ایجاد یک زیرساخت مشترک فنی برای پردازش مستندات و فرم های گمرکی ، مستندات حمل و بازرگانی
 • ایجاد قابلیت همکاری قانونی برای تبادلات برون مرزی گمرک و سایر انواع داده از طریق پنجره واحد ( G2G، G2B، B2G،B2B )
 • پایه گذاری متدولوژی یکپارچه سازی داده ها ( هماهنگ سازی ) سطوح مالی ، منطقه ای و بین الملل
 • بهبود تجارت داخلی و بین منطقه ای میان کشورهای عضو با تسهیل مذاکرات تجاری، برگزاری جلسات و بسترسازی تجارت الکترونیکی
 • مدیریت بهتر ریسک برای دولتها ( بهبود سطوح امنیتی )
 • افزایش آگاهی منطقه ای و ملی از پتانسیل تسهیل تجاری
 • کاهش هزینه ها ، وظایف و جرائم
 • کاهش قاچاق و فعالیت های تجاری غیرقانونی ،افزایش  شفافیت و پاسخگویی
 • بهره مندی جامعه بازرگانان از شفافیت و قابلیت پیش بینی ، تفسیر، به کارگیری قوانین و به کارگیری بهتر منابع انسانی _ مالی
 • کاهش هزینه از طریق به حداقل رسانی زمان صرف شده و از بین بردن تاخیرها
 • اتخاذ تصمیماتی به مراتب معتبرتر از قبل، قابلیت اعتماد و پیش بینی
 • ترخیص سریعتر کالا، کنترل استثنائات و راهکارهای حل اختلاف( منتج به کاهش هزینه های کنترل موجودی )
 • کاهش مراجعات حضوری بازرگانان به بخش های دولتی
 • بهبود کیفی آمار تجارت

چالش های ایجاد پنجره واحد تجاری

 • در کنار مسائل و مشکلات فنی، ایجاد یک بستر حقوقی مناسب و امن از جمله چالش های ایجاد پنجره واحد تجاری است. وجود ساز و کارهای حقوقی در چنین نهادی باعث افزایش تمایل سازمان‌ها و شرکت‌های تجاری به تجارت ‌الکترونیکی و فعالیت بیشتر آن‌ها خواهد شد. كشورهايی كه خواهان استقرار پنجره واحد تجاری در كشورشان هستند بايد ملزومات حقوقی اين روند را مهيا كرده و به موضوعات حقوقی ای نظير ابعاد حقوقی شناسایی و تأييد هويت صاحبان اطلاعات موجود در پنجره واحد تجاری ، حمایت از حقوق مالکیت فکری، مسئوليت مدنی و كيفری، حريم خصوصی و قواعد حقوق رقابت نیز توجه خاصی داشته باشند.
 • شاید بزرگ‌ترین چالش ایجاد پنجره واحد تجاری در کشور ما، مشکلات ناظر بر اجرای این نهاد در سطح ملی است. تعدد دستگاه های ذیربط و تشتت آرا در خصوص نحوه ایجاد و پیاده‌سازی این طرح، بزرگ‌ترین مانع بر سر شکل‌گیری این نهاد است.
 • مجوزهای صادره از یک دستگاه یا وزارتخانه درخصوص یک حوزه فعالیت الزاماً در سطح کشوری قابل استناد نیستند که این موضوع مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کاری که در حال توسعه فعالیت خود در شهرهای دیگر هستند، به وجود آورده است.

 

 

ضرورت پياده سازی سيستم پنجره واحد تجاری را از بعد تاثيرات آن بر جايگاه رقابتی کشورها می توان برررسی نمود.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا