حمل و نقل بین المللیتعاریف حمل و نقل
موضوعات داغ

کارنه تیر (carnet TIR) (بخش دوم)

تعاریف حمل و نقل

اهداف سيستم تير

 

درسیستم تیر، این امکان دیده شده که کالا تحت پوشش دفترچه تیر( کارنه تیر ) از طریق جاده حمل و بدون ارائه تضمینات اضافی نزد گمرکات بین راهی از یک گمرک خانه در مبدأ تا یک گمرک خانه مقصد ادامه یابد.

امکانات بهتر برای حمل و نقل و تجارت

کارنه تیر (carnet TIR) (بخش دوم) 6 | آفکو

کاهش هزینه‌های جاده‌ای و همین طور کاهش تاخیر در عملیات سیستم ترانزیت تیر

امکانات حرکت کالا طبق روش‌های یک شکل و استاندارد شده در کنترل و نظارت

کنترل و نظارت گمرکی مشابه تحت مفاد کنوانسیون تیر

ارتقا و توسعه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای و همین طور تجارت بین‌الملل

برای صنعت حمل و نقل، کالا با حداقل دخالت مقامات ذیصلاح در مرزها عبور می‌کند

کاهش در تاخیر و هزینه ترانزیت کالا

کارنه تیر (carnet TIR) (بخش دوم) 7 | آفکو

اسناد ساده و استاندارد شده نیاز به ارائه تضمینات گمرکی در مرزهای ورودی برای گمرک

حقوق و عوارض گمرکی تا سقف ۵۰۰۰۰ دلار در سیستم تیر تضمین شده

فقط شرکت‌های حمل و نقل واجد شرایط مجاز به استفاده از سیستم تیر می‌باشد که این کار سبب افزایش امنیت سیستم می‌شود

نیاز کنترل فیزیکی کالا در مسیر ترانزیت کاهش می‌یابد

ارائه امکانات بهتر جهت کنترل اسناد و مدارک توسط گمرک

مزایای سیستم تیر

ایجاد بستری مناسب و مطمئن و قابل قبول برای کشور ها، جهت تضمین حقوق و عوارض گمرکی و تسهیل در امر حمل و نقل و ساده کردن تشریفات گمرکی

امکانات حرکت اموال طبق روش های یک شکل و استاندرد، فارغ از تشریفات گمرکی در هر کشور

به حداقل رساندن سوء استفاده در بازکردن محمولات و تعویض آن ها و یا خطر سرقت و سایر خسارت های احتمالی در سیستم تیر

جلوگیری از دخالت های غیر مجاز

رعایت مقررات و قوانین ملی هر کشور

ارکان سیستم تیر

سیستم تیر بر ۶ پایه اصلی پایه گذاری شده است که عبارتند از:

امنیت کانتینر یا واسطه نقلیه جاده یعنی کانتینر یا قسمت بار وسیله نقلیه طوری ساخته شده و محفوظ باشد که بتواند بدون امکان دستکاری محمولات ترانزیتی را حمل نماید. بنابراین اموال را فقط در صورتی می توان تحت پوشش کارنه تیر حمل کرد که وسائط نقلیه یا کانتینرها مطابق استاندرد های کنوانسیون تیر بوده و به همان روش مورد پذیرش گمرک قرار گرفته باشد.

سلسله تضمینات بین المللی: دومین رکن سیستم تیر، سیستم ضمانت بین المللی آن است. این سیستم به این منظور ابداع شده که اطمینان حاصل شود حقوق و عوارض و مالیات گمرکی تلف نگردد. بنابراین حقوق و گمرکی که در اثر هر گونه عملیات خلاف از سوی گمرک ادعا شود، از طریق سلسله تضمینات بین المللی پوشش داده می شود. زنجیره تضمین کننده موجود توسط سازمان ایرو سازمان داده شده و پشتیبانی می گردد.

رکن سوم کارنه تیر می باشد. کارنه ها فعلا توسط سازمان ایرو تحت شرایطی که در قرارداد امضاء شده با موسسات ضامن کشورها معین شده، در اختیار آن ها گذاشته می شود که از محدودیت واردات و حقوق و عوارض گمرکی معاف می باشد.

رکن چهارم همکاری یک شکل در کنترل گمرکی

رکن پنجم کنترل های افزوده

رکن ششم ایمن سازی تیر و اظهاریه الکترونیکی از قبل

نحوه پر کردن فرم کارنه تیر و اطلاعات مندرج در کنوانسیون TIR

یکی از سرویس هایی که توسط اتاق صنایع ، معادن و بازرگانی ایران برای رسیدگی به سوالات مراجعین طرحی شده است، سرویس فوریت های تیر است . سوالات مربوط به نحوه اجرای کنوانسیون تیر، از طریق تلفن ، نمابر و ایمیل مطرح می شوند .

کارنه تیر شامل صفحه روی جلد کارنه تیر ، مانیفست زردرنگ کالا غیر گمرکی ، یک جفت وله های سفید و سبز) با ته سوش های مربوطه ( گزارش تائید شده و جلد آخر با ته چک جداشدنی می باشد. کارنه تیر ۶ و ۱۴ وله موجود می باشد. هر عملیات تیر به یک جفت وله ) ۱ برگ سفید و ۱ برگ سبزنیاز دارد.

برای اینکه بتوانیم به درک بهتری از استفاده از این کنوانسیون حمل و نقل بین المللی برسیم باید آگاه باشیم که چه کسی مسئول است، چه موقع بار ترانزیت می شود ، چه چیزی تحت فرایند ترابری قرار میگیرد را و طی چه اقداماتی بار از مبدا به مقصد می رسد .

برای مثال مشخص می کنیم که در طول مسیر از کدام کشور ها و ادارات گمرک عبور می کنیم .

یکی از فرم های اطلاعاتی که باید در این حوزه پر شود وله مربوط به اطلاعات موسسه و دارنده کالا است. این سند دارای ۱۲ بخش است که باید پر شود

بخش های ۱ تا ۴ ، درهنگام صدور توسط مؤسسه تکمیل می گردد

بخش ۱: تاریخ اعتبار نهایی )سال/ماه/روز ( کارنه تیر )حداکثر ۷۵روز از تاریخ صدور سوای روز صدور (کارنه تیر می بایست توسط گمرک مبدا قبل یا تا آخرین روز اعتبار مورد قبول قرار گیرد و نه پس از خاتمه اعتبار)

بخش ۲ : اطلاعات موسسه

بخش ۳ : جزئیات کامل دارنده، شامل کد اختصاری (به شکل مهر توصیه می شود.

بخش ۴ : مهر و امضای مؤسسه

بخش های ۶ تا ۱۲ توسط دارنده قبل از سفر تکمیل می گردد

بخش ۶ : کشور/کشورهای مبدا شامل کد استاندارد سه حرفی

بخش ۷ : کشور/کشورهای مقصد شامل کد استاندارد سه حرفی

بخش ۸ : شماره پلاک کامیون

بخش ۹ : شماره گواهی قبولی و تاریخ اعتبار – برای حمل و نقل کالا ی سنگین و حجیم مورد نیاز نیست – می بایست در طول عملیات تیر معتبر باشد

بخش ۱۰ : اگر کانتینر باشد، شماره شناسه

بخش ۱۱ : توضیحات )مانند کالا های سنگین و حجیم(

بخش ۱۲ : امضای دارنده )دستی(. مهر شرکت توصیه می شود.

لیست گمرکات داخلی و عملیات مجاز در آن ها

بر اساس قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور مصوب ۸۳/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی ، کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شرکت های دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات خیریه موظفند کالا های وارداتی و صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی و انجام تشریفات لازم از اسکله ها، فرودگاه ها و مرزهای مجاز فوق مطابق با دستورالعمل های گمرک ایران وارد و یا صادر نمایند، در غیر این صورت مشمول مقررات قاچاق کالا خواهد.

فهرست مبادی مجاز گمرکات کشور

چند نکته راجع به پر کردن فرم

  1. پاک کردن یا بازنویسی در کارنه تیر مجاز نمی باشد. اشتباهات می بایست ضربدر زده شود و اصلاح آن که باید به تایید مراجع گمرکی برسد .
  2. کارنه تیر مورد استفاده برای ترکیبی از خودروها و کانتینرها: اطلاعات هر خودرو یا کانتینر به صورت جداگانه با شماره ثبتی می بایست قید گردد .
  3. تاریخی که در کارنه تیر درج می گردد می بایست شامل فرمت سال/ماه/روز باشد.
  4. ادارات گمرک می بایست با نام و در صورت لزوم مکان خود مشخص گردند

برای ثبت کارنه تیر از یک سیستم off line application استفاده می شود.  برای ثبت کارنه تیر بازرگان دیگر دخیل نبوده و شرکت حمل و نقل است که وارد کار می شود و با مراجعه به اتاق فرم های پرکردنی را تکمیل و تحویل می دهد. این سیستم با سیستم iriv در ژنو sink است. فتوگرافی در سیستم کارنه تیر انجام شده و گواهی قبولی نیز در همین سیستم انجام می شود.

کارنه تیر هنوز به طور کامل سیستمی نشده و در آینده ای نه چندان دور این سیستم توسعه و راه اندازی خواهد شد.

 

 

یکی از سرویس هایی که توسط اتاق صنایع ، معادن و بازرگانی ایران برای رسیدگی به سوالات مراجعین طرحی شده است، سرویس فوریت های تیر است . سوالات مربوط به نحوه اجرای کنوانسیون تیر، از طریق تلفن ، نمابر و ایمیل مطرح می شوند .
آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا