حمل و نقل بین المللی
موضوعات داغ

کوتیف COTIF یا اوتیف OTIF

حمل و نقل کالا

کوتیف COTIF یا اوتیف OTIF

 

COTIF
کوتیف
یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌ های حمل‌‌ و نقل راه‌ آهن‌ ها در ترافیک بین المللی است که ۳۶ کشور اروپایی و خاورمیانه را پوشش می دهد. مرکز آن در برن سوئیس بوده، تحت مسولیت سازمان مشترک بین الدول (OTIF)، که اعضای آن، دولت‌های متبوع راه آهن‌ها بوده، و دارای شخصیت حقوقی می باشد.

کنوانسیون کوتیف، دارای دو ضمیمه‌ی مهم، به شرح زیر است:
الف) CIM: که عبارت است از مقررات یکنواخت مربوط به قرارداد حمل ونقل بین المللی کالا، با راه آهن، که مسایل مربوط به اسناد حمل‌ونقل، تحویل و تحول کالا، تشریفات گمرکی و سایر مسولیت های طرفین حمل ونقل را، مشخص می کند، و خود، مشتمل بر ۴ ضمیمه، به قرار زیر است:

کوتیف COTIF یا اوتیف OTIF 4 | آفکو
 • حمل ونقل  کالای خطرناک، با راه آهن (RID)
 • حمل ونقل  واگن های اختصاصی، با راه آهن (RIP)
 • حمل ونقل  کانتینر، با راه آهن (RICO)
 • حمل ونقل  بسته های قوی، با راه آهن (RIEX)

ب) CIV: که مقررات یکنواخت مربوط به قرارداد حمل ونقل بین المللی مسافر و توشه، با راه آهن می باشد.

ضمایم کنوانسیون کوتیف: 

 • قواعد یکسان حمل و نقل بین المللی ریلی مسافر (CIV)
 • قواعد یکسان حمل و نقل بین المللی ریلی باری (CIM)
 • مقررات حمل ونقل کالاهای خطرناک(RID)
 • قواعد یکسان استفاده از وسایل نقلیه درحمل و نقل بین المللی ریلی(CUV)
 • قواعد یکسان استفاده از تأسیسات زیربنایـی درحمل و نقل بین المللی ریلی(CUI)
 • قواعد یکسان معتبرسازی استانداردهای فنی و دستورالعمل های فنی یکسان قابل اعمال برای وسایل نقلیه ریلی در حمل و نقل بین المللی (APTU)
 • قواعد یکسان پذیرش فنی وسایل نقلیه ریلی در حمل و نقل بین المللی (ATMF)
منبع: حمل و نقل بین المللی دنیا رهنورد

کوتیف یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌ های حمل‌‌ و نقل راه‌ آهن‌ ها در ترافیک بین المللی است که ۳۶ کشور اروپایی و خاورمیانه را پوشش می دهد.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

کوتیف COTIF یا اوتیف OTIF 5 | آفکو

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا