صادرات و واردات

گواهی مبداء certificate of origin (بخش اول)

صادرات کالا

گواهی مبداء certificate of origin

تعریف گواهی مبدا

گواهی مبدا ، سندی است که اتاق بازرگانی هر کشور برای کالا های صادراتی تنظیم و برای هر مورد صادرات ، صادر می شود. این سند محل (کشور) ساخت کالا ی مورد نظر را گواهی می کند و جزء اسنادی است که خریدار برای ترخیص کالا از گمرک به آن نیاز دارد، لذا در موعد مقرر به همراه سایر اسناد برای خریدار ارسال می گردد.

اگرچه سابقه صدور گواهی مبدا به سال های بسيار دوری برمی گردد، اما صدور اين سند همراه با تاييد ساير اسناد صادراتی در سال ۱۹۲۳ ميلادی و در پی تشکيل کنوانسيون بين المللی ژنو با تدوين مقررات تسهيل تشريفات گمرکی رايج گرديد. بر اين اساس دولت ها مجاز به تشکيل سازمان های مناسبی در قلمرو ملی تحت حاکميت خود برای صدور گواهی مبدا شدند.

گواهی مبداء certificate of origin (بخش اول) 8 | آفکو

تشخيص ضرورت صدور گواهی مبدا برای يک کالا ی صادراتی بر عهده اتاق بازرگانی نيست، بلکه تنها واردکننده کالا است که می داند که آيا در عمل نيازی به دريافت اين گواهی وجود دارد يا خير

طبق بررسی‌های صورت گرفته متولی صدور گواهی مبدأ در کشور سه نهاد به شرح ذیل می‌باشند

اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن (مجموعا ۳۴ اتاق در سطح کشور)

سازمان بنادر و دریانوردی/ مناطق ویژه اقتصادی (مجموعا ۱۹ منطقه ویژه اقتصادی در سطح کشور)

سازمان مناطق آزاد (مجموعا ۶ منطقه آزاد در سطح کشور)

در ادامه نمونه فرم گواهی مبدا به همراه توضیح هر یک از قسمت های آن آورده شده است

گواهی مبداء certificate of origin (بخش اول) 9 | آفکو

گواهی مبداء certificate of origin (بخش اول) 10 | آفکو

Goods Consigned from: نام، آدرس و تلفن صادرکننده کالا به طور کامل نوشته می شود.

Goods Consigned to: نام، آدرس و تلفن واردکننده کالا به طور کامل نوشته می شود.

Means of transport and route: در این قسمت ذکر می شود که کالا از کدام بندر در کدام کشور بارگیری و در کدام بندر و کدام کشور تحویل گرفته می شود. هم چنین نوع حمل از نظر دریایی، زمینی، ریلی یا هوایی بودن آن نیز آورده می شود.

For official use: در این قسمت مهر تایید اتاق بازرگانی کشور صادرکننده زده می شود.

Item number: شماره ردیف کالا در این ستون نوشته می شود.

Marks and numbers of packages: اگر کالا و بسته بندی ها مشخصه خاصی داشته باشند، در این ستون درج می شود.

Number and kind of packages, Description of goods : در این ستون تعداد و نوع بسته بندی ها و همچنین توضیحی از ماهیت و مشخصات کالا ی هر بسته شرح داده می شود.

Original Criterion یا H.S Code: در این ستون شماره تعرفه مشخص کننده کالا ی مورد نظر در کشور صادرکننده درج می شود.

Gross Weight: وزن ناخالص کل بار در این ستون آورده می شود.

Number and Date of invoice: در این ستون شماره و تاریخ فاکتور صادر شده درج می گردد.

Certification: در این قسمت مهر و امضا اتاق بازرگانی کشور مبداء این گواهی را تایید می کند

Declaration by the exporter: در این قسمت مهر و امضاء کمپانی صادرکننده زده می شود که اطلاعات موجود در گواهی مبدا را تایید می کند.

بر طبق ضوابطی که به منظور اجرای تعرفه گمرکی از لحاظ شرایط کلی یا هر اقدام مربوطه دیگری که برای مبادله کالا وضع می کنند، کشور مبداء کشوری است که کالا در آنجا تولید، ساخته یا پردازش شده باشد.

هدف

در این سند محدوده فرایند صدور گواهی مبدأ، مورد بررسی قرار می‌گیرد. از این رو در ابتدا انواع روش‌ها، فرم‌های گواهی مبدأ تشریح شده است. در بخش دوم به نیازمندی های ذی نفعان این فرآیند پرداخته شده است. در بخش سوم به تشریح قوانین و مقرارات مربوط به حوزه فرایند مورد بررسی اشاره شده و در نهایت نیز مدل داده‌ای پایه برای گواهی مبدأ ارائه شده است.

اهميت گواهی مبدا از نظر خريدار

از نظر خريدار که با فروشنده فاصله زیادی دارد، هرگاه در مورد کشور مبدا از نظر کيفيت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت، برای او مهم باشد و بخواهد از اين بابت اطمينان حاصل نمايد، ترجيحا به گواهی مبدا که تحت ضوابطی خاص و با رعايت قواعد و اصولی که حاکم بر تعيين مبدا صحيح کالا است و به وسیله اشخاص ذی صلاح صادر و تصديق می شود بيشتر از هر چيزی بها می دهد.

اهميت گواهی مبدا از لحاظ مقامات کشور مقصد

مقامات کشور مقصد نظير بانک ها، وزارت خانه های صنعتی، کشاورزی، بهداری، دانشگاهی و مراکز تحقيقاتی و پژوهشی هر کدام می توانند در رابطه با مبدا خاص مورد نظر، ارائه گواهی مبدا را خواستار شوند.

در اين ميان، طبق معمول و بيشتر از همه گمرک و در مواردی وزارت خانه های صنعتی و بانک ها به گواهی مبدا و ارائه آن توسط وارد کننده اهميت می دهند و برای سازمان های مذکور دارای اهميت است و برای سازمان های مذکور ( به لحاظ کیفیت کالا ، تعرفه های ترجیحی ، قراردادهای تهاتری و پایاپای و علائم تجاری و ممنوعیت ها و محدودیت ها به اعتبار کشور مبداء ) حائز اهمیت است.

 

گواهی مبدا ، سندی است که اتاق بازرگانی هر کشور برای کالا های صادراتی تنظیم و برای هر مورد صادرات ، صادر می شود. این سند محل (کشور) ساخت کالا ی مورد نظر را گواهی می کند و جزء اسنادی است که خریدار برای ترخیص کالا از گمرک به آن نیاز دارد، لذا در موعد مقرر به همراه سایر اسناد برای خریدار ارسال می گردد.

آفکو | مرجع حمل و نقل بین المللی

 

امتیاز این نوشته

امتیاز

امتیاز

امتیاز کاربران: 4.55 ( 1 رای)

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا